Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdrag för KTH Rymdcenter

 • Samordna och synliggöra rymdrelaterade aktiviteter vid KTH, med målet att etablera KTH som ”rymdlärosäte” och ett nav för svensk rymdforskning och rymdteknik.
   
 • Verka för att rymdverksamheten vid KTH ska förstärkas och vidareutvecklas genom att dra nytta av tvärvetenskapliga samarbeten.
   
 • Kontinuerligt göra omvärldsanalys kopplat till initierandet av matchande program på KTH. Dessa program kan/bör ha tvärvetenskaplig karaktär med rymdanknytning. Specifikt så bevakas ESA och EU (Horisont 2020).
   
 • Centret skall också verka för att KTH ska kunna genomföra större rymdprojekt som vore svårt att klara med enskilda forskargrupper. Initialt är ambitionen att utveckla ett satellitprojekt som genomförs och engagerar ett flertal grupper och skolor vid KTH. Detta ska vara kopplat till utbildning, forskning och teknik-och experimentutveckling. Detta/dessa projekt kan vara förberedande för mer visionära projekt, som till exempel att bygga en sond att sändas till Venus.
   
 • Skapa en resurspool för experimentell och teknisk support för pågående rymdprojekt vid KTH, samt till gemensamma externfinansierade aktiviteter. Ett syfte är att kunna bibehålla teknisk personal och kompetens under perioder mellan externfinaniserade större rymdprojekt.
   
 • Öka kontakten med European Space Agency (ESA) framförallt mot TRP (Basic Technology Research Programme) och GSTP (General Support Technology Programme). Dels för att utnyttja befintliga möjligheter för anslag för teknologi utveckling, och dels för att via Rymdstyrelsen påverka innehållet i dessa program.
   
 • Vidmakthålla KTHs traditionellt starka roll i studentprojekt, såsom REXUS, MIST, AESIR, Rymdforskarskolan m.fl.
 • Öka koordinationen och ge en bättre överblick av KTHs rymdrelaterade kurser.