Till innehåll på sidan

Organisation

KTH Rymdcenter tillhör Skolan för teknikvetenskap vid KTH och ligger administrativt vid Fysikinstitutionen.

Styrgrupp

Centret har en styrgrupp bestående av en ordförande plus tre till fem övriga ledamöter. En av de övriga ledamöterna skall vara från KTH, men en majoritet ska vara externa, däribland ordförande. Styrgruppen beslutar om centrets verksamhetsplan och budget, på förslag av föreståndaren. Styrgruppen utses av Rektor. Mandatperioden är tre år och styrelseledamot kan sitta i högst två perioder. Normalt så har styrelsen fyra möten per år.

Den nuvarande styrgruppen utgörs fr.o.m. januari 2022 av Lars Eliasson (ordf.), Cecilia Kozma (KTH), Fredrik Lundell (KTH), Mats Larsson (SU), Nils Pokrupa (OHB Sweden) och Ella Karlsson (rymdchef, Flygvapnet), med mandat fram till 31-12-2023.

Föreståndare

Centret leds av en föreståndare som utses av rektor. Christer Fuglesang är föreståndare och Carl-Mikael Zetterling är vice föreståndare. Max Persson är föreståndare för Rymdtekniklabbet och Cecilia Kozma är föreståndare för ESERO Sweden.

Referensgrupp

Referensgruppen är en rådgivande och stödjande grupp till föreståndaren som väljs av densamme bland KTH:s personal med verksamhet inom rymdområdet. Möten hålls en gång per månad.

Referensgruppens sammansättning i januari 2022: Mohammad Bagherbandi (geodesi), Yifang Ban (fjärranalys), Ola Eiken (omgivningsfysiologi), Jens Fridh (raketframdrivning), Stefania Giacomello (genteknologi), Sergei Glavatskih (system- och komponentdesign), Nikolay Ivchenko (rymd- och plasmafysik), Göran Marklund (rymd- och plasmafysik), Valdas Pasiskevicius (tillämpad fysik), Hans Berg (omgivningsfysiologi), Soléne Frapard (genteknologi), Mark Pearce (astropartikelfysik), Gunnar Tibert (rymdteknik), Sven Grahn (MIST) och Carl-Mikael Zetterling (elektronik)

Utåtriktad verksamhet

En outreach-grupp bestående av 1-2 studenter (amanuenser) som ansvarar för Rymdcentrets PR och sociala medier. Sedan september 2021 består denna grupp av Ceona Lindstein och Julia Adler

Administration

Administration hanteras för tillfället av Madeleine Sidoli vid Skolan för teknikvetenskap (SCI).

Kontaktuppgifter

Innehållsansvarig:Ceona Lindstein
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2023-11-15