Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation

KTH Rymdcenter tillhör Skolan för teknikvetenskap vid KTH och ligger administrativt vid Fysikinstitutionen.

Styrgrupp

Centret har en styrgrupp bestående av en ordförande plus tre till fem övriga ledamöter. En av de övriga ledamöterna skall vara från KTH, men en majoritet ska vara externa, däribland ordförande. Styrgruppen beslutar om centrets verksamhetsplan och budget, på förslag av föreståndaren. Styrgruppen utses av Rektor. Mandatperioden är tre år och styrelseledamot kan sitta i högst två perioder. Normalt så har styrelsen fyra möten per år.

Den nuvarande styrgruppen utgörs fr.o.m. januari 2024 av Lars Eliasson (ordf.), Cecilia Kozma (KTH), Fredrik Lundell (KTH), Nils Pokrupa (OHB Sweden), Alexis Brandeker (SU) och Ella Carlsson (rymdchef, Flygvapnet), med mandat fram till 31-12-2025.

Föreståndare

Centret leds av en föreståndare som utses av rektor. Christer Fuglesang är föreståndare och Carl-Mikael Zetterling är vice föreståndare. Max Persson är föreståndare för Rymdtekniklabbet och Cecilia Kozma är föreståndare för ESERO Sweden.

Referensgrupp

Referensgruppen är en rådgivande och stödjande grupp till föreståndaren som väljs av densamme bland KTH:s personal med verksamhet inom rymdområdet. Möten hålls en gång per månad.

Referensgruppens sammansättning i december 2023: Mohammad Bagherbandi (geodesi), Yifang Ban (fjärranalys), Ola Eiken (omgivningsfysiologi), Jens Fridh (raketframdrivning), Stefania Giacomello (genteknologi), Sergei Glavatskih (system- och komponentdesign), Nikolay Ivchenko (rymd- och plasmafysik), Göran Marklund (rymd- och plasmafysik), Valdas Pasiskevicius (tillämpad fysik), Hans Berg (omgivningsfysiologi), Soléne Frapard (genteknologi), Mark Pearce (astropartikelfysik), Tore Brinck (tillämpad fysikalisk kemi), Mikael Forsman (ergonomi), Gunnar Tibert (rymdteknik), Sven Grahn (MIST) och Carl-Mikael Zetterling (elektronik).

Utåtriktad verksamhet

En outreach-grupp bestående av 1-2 studenter (amanuenser) som ansvarar för Rymdcentrets PR och sociala medier. Sedan september 2021 består denna grupp av Ceona Lindstein och Julia Adler

Administration

Administration hanteras av Madeleine Sidoli, serviceansvarig vid CBH-skolan.

Kontaktuppgifter