Föreståndare och referensgrupp

KTH Rymdcenter

För allmänna frågor: rymdcenter@sci.kth.se

Föreståndare

Administration

Referensgrupp

Innehållsansvarig:Agnes Gårdebäck
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2017-06-13