Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH Application Lab) är ett forskningscentrum vid KTH. PMH Application Lab arbetar med forskning och utveckling (FoU) för att förbättra teknik inom drivlinetillverkning för tunga fordon på höga TRL för att stärka kompetensen hos den svenska tungfordonsindustrin inom detta området. Det omfattar projektgenomförande, projektsamordning och resultatspridning med målet att validera teknik och påskynda överföringen av dessa tekniker för industriell tillämpning.

  • Projektgenomförande

PMH Application Lab utför FoU-projekt i syfte att överföra teknik till industriell tillämpning. Fokus för verksamheten i PMH Application Lab är FoU på höga TRL (TRL ≥ 6).

  • Projektsamordning

PMH Application Lab samordnar FoU-projekt inom prioriterade teknikområden. Särskilt gäller detta forskningsverksamheten i PMH R&D Cluster men även offentligt finansierade projekt (EU, VINNOVA etcetera) samordnas av PMH Application Lab.

  • Resultatspridning

PMH Application Lab organiserar utbildning, vidareutbildning och teknikspridning inom de fokuserade forskningsområdena. Detta innebär medverkan av doktorander och studenter i projektaktiviteterna och att anordna seminarier och utbildning för anställda hos industripartner och andra företag med intresse av den teknik som utvecklas vid PMH Application Lab och i PMH R&D Cluster-projekten.

Svensk-tysk testbädd för smart produktion

Den svensk-tyska testbädden för smart produktion är ett integrerat hård- och mjukvarugränssnitt bestående av sammankopplade verktygsmaskiner och programvarusystem. Den fysiska placeringen av testbädden är vid PMH Application Lab på KTH:s campus samt vid PMH:s forsknings- och industripartner. Testbädden möjliggör därmed en unik test- och valideringsplattform för platsöverskridande utveckling inom Industry 4.0 och smart produktion, särskilt för små och medelstora företag i nära samarbete med OEM-företag och andra internationellt verkande företag.

Printscreen of the 3D model of the testbed

Testbädden i 3D

Den virtuella 3D-rundvandringen  av PMH Application Lab är skapad med hjälp av avancerad 3D-teknologi. Det fysiska labbet har skannats med hjälp av en 3D-skanner och den insamlade datan har bearbetats på en molnplattform för att skapa den virtuella 3D-rundvandringen. All information om projektet med testbädden finns i 3D-modellen.

Med stöd från:

Ladda ned:

Produktion2030
Vinnova

Tillverkning av elektriska drivlinor

Elektrisk drivlineproduktion är ett område under utveckling där djup kunskap och förståelse är nödvändig. PMH Application Lab introducerar ämnet som ett nytt fokusområde med mål att generera viktig kunskap för att stötta OEM:er och andra industriella partner i deras framtida utveckling.

Utvalda projekt

Robust och effektiv spånbrytning
Nationell testbädd för smart produktion
Polering och efterbehandling av kugghjul
EcoGear
Hårdbearbetning av invändiga kugghjul 2
Förstudie - Fräsning med MQL
CHARMS: Karakterisering av Maskinssystem
Smart maskinstatusövervakning utan sensorer

För att se alla våra projekt, tryck här

Skicka in din projektidé!

Har ditt företag ett behov av ett FoU-projekt som berör drivlinetillverkning för tunga fordon? Vänd dig då gärna till oss. Vårt team går igenom din projektidé och finner den bästa lösningen för ditt FoU-behov. Allt du behöver göra är att fylla i vårt formulär för projektidéer!

Är du intresserad av att samarbeta inom PMH R&D Cluster?

Vid intresse för samarbete inom PMH R&D Cluster inom området drivlinetillverkning för tunga fordon, fyll i vårt kontaktformulär!

Med stöd från:

Produktion2030
Vinnova