Till innehåll på sidan

CHARMS – Karakterisering av Maskinssystem

Motivering

  • För test av verktygsmaskiner behövs nya och lättanvända metoder och verktyg för att identifiera, övervaka och styra tillståndet.
  • För beredning behövs nya och lättanvända metoder och verktyg i den tidiga fasen av produktframtagningen för kvalitetssäkring och utnyttjande av bearbetningssystems förmåga för att producera önskad detalj.

Mål

  • Utveckla nya innovativa metoder för karakterisering av bearbetningssystem för ökad tillverkningsprestanda.
  • Integration av bearbetningssystemets kapabilitet (MSC) och karakteristiken för tillverkad detalj i ett enhetligt ramverk.

Angreppssätt

  • Utveckling av MCS-princip och -koncept (MSC teoribas)
  • Anpassning av befintliga mätinstrument och utveckling av användningsmetoder för industriella tillämpningar.
  • Utveckling av programvara för användning av MSC-data för ökat utnyttjande av bearbetningssystem.
  • Demonstration av de utvecklade metoderna, instrument och programvara för ett valt industrifall.