Till innehåll på sidan

Om Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH Application Lab) är ett forskningscentrum vid KTH som drivs i samarbete med den tyska forskningsorganisationen Fraunhofer. PMH Application Lab arbetar inom forskning och utveckling för att förbättra teknik inom drivlinetillverkning för tunga fordon på höga TRL för att stärka kompetensen hos den svenska tunga fordonsindustrin inom detta område. Detta omfattar projektgenomförande, projektsamordning och resultatspridning med målet att validera teknik och påskynda överföringen av dessa tekniker för industriell tillämpning.

Projektgenomförande

PMH Application Lab utför FoU-projekt för att överföra teknik för industriell tillämpning. Fokus för verksamheten i PMH Application Lab är FoU på höga TRL (TRL ≥ 6). De flesta av dessa tekniker har utvecklats hos de medverkande tyska Fraunhofer-instituten och svenska forskningspartnerna.

Projektsamordning

PMH Application Lab kommer att samordna forsknings- och utvecklingsprojekt i de fokuserade teknikområden. Särskilt gäller detta de forskningsverksamhet i PMH R&D Cluster  men även offentligt finansierade projekt (EU, VINNOVA, ...) samordnas av PMH Application Lab. Genom att samordna forskningsprojekt etableras ett nära samarbete mellan svenska tunga fordonsindustrin, ledande forskningsinstitutioner i Sverige och Fraunhofer-instituten i Tyskland.

Resultatspridning

PMH Application Lab ordnar utbildning, vidareutbildning och teknikspridning inom de fokuserade forskningsområden. Detta innebär medverkan av doktorander och studenter i projektaktiviteterna och anordnande av seminarier och utbildning för anställda hos industripartnerna och andra företag med intresse av den teknik som utvecklas vid PMH Application Lab och i R&D Cluster-projekten.