Till innehåll på sidan

Projekt

PMH genomför forskningsprojekt tillsammans med partner. Projekten är antingen offentligt finansierad FoU, samarbetsprojekt eller industriellt driven FoU.

Offentliga FoU-projekt

Offentligt finansierade projekt stödjs av en statlig finansieringsorganisation, och projektklustrets partner kan stötta projektet genom resurser utöver monetära medel så som avsatt arbetstid, utrustning och expertis.

Testbädd för hållbar fräsning med MQL
EcoGear
Digitaliserat samarbete för konkurrenskraftig och hållbar produktrealisering (GIMLE)
Forum för industriell interoperabilitet
Nationell testbädd för smart produktion

Samarbetande FoU-projekt

FoU-projekt i samarbete utförs tillsammans med forsknings- och industripartnerna och resultaten sprids mellan inblandade intressenter. Detta möjliggör höga synergier och betydande fördelar, särskilt för frågeställningar i tidiga skeden. FoU i samarbete utförs inom PMH R&D Cluster och finansieras av inblandade industriella partner.

Förstudie - Fräsning med MQL
Polering och efterbehandling av kugghjul
Robust och effektiv spånbrytning
Smart maskinstatusövervakning utan sensorer
Modellbaserat arbetssätt på verkstadsgolvet
Hårdbearbetning av invändiga kugghjul 2

Individuella FoU-projekt

FoU-projekten utförs av en eller flera forskningspartner för enskilda industripartner och har konfidentiell karaktär. Detta ger industripartnerna möjlighet att dra nytta av lösningar som är anpassade för individuella utmaningar rörande tillverkningen av komponenter för drivlinor för tunga fordon. Individuell FoU utförs inom PMH R&D Cluster och finansieras av berörda industriella partner.

Om du är intresserad av mer information om projekten, kontakta:

Jannik Henser
Jannik Henser
Föreståndare +46 8 790 9068
Brinellvägen 68 114 28 Stockholm Sverige Rum K 534