Till innehåll på sidan

Projekt

Projekttriangeln i PMH R&D Cluster.

PMH genomför forskningsprojekt tillsammans med partner. Projekten är antingen offentligt finansierad FoU, samarbetsprojekt eller industriellt driven FoU.

Offentliga FoU-projekt

Offentligt finansierade projekt stödjs av en statlig finansieringsorganisation, och projektklustrets partner kan stötta projektet genom resurser utöver monetära medel så som avsatt arbetstid, utrustning och expertis.

Testbädd för hållbar fräsning med MQL
EcoGear
Digitaliserat samarbete för konkurrenskraftig och hållbar produktrealisering (GIMLE)
DigIn: Digital infrastruktur för smarta fabriker
Forum för industriell interoperabilitet
Digital tvilling för ett skärverktyg
Nationell testbädd för smart produktion

Samarbetande FoU-projekt

FoU-projekt i samarbete utförs tillsammans med forsknings- och industripartnerna och resultaten sprids mellan inblandade intressenter. Detta möjliggör höga synergier och betydande fördelar, särskilt för frågeställningar i tidiga skeden. FoU i samarbete utförs inom PMH R&D Cluster och finansieras av inblandade industriella partner.

Förstudie - Fräsning med MQL
Polering och efterbehandling av kugghjul
Testmetod för förenklad kuggbearbetning
Hårdsvarvning av funktionella ytor
Robust och effektiv spånbrytning
Smart maskinstatusövervakning utan sensorer
Trådlösa sensornätverk för IIoT
Förstudie: Efterbehandling av kugghjul för extrem ytfinhet
Högrena stål
Modellbaserat arbetssätt på verkstadsgolvet
Bearbetning av spraybelagda ytor
Förstudie: Informationshantering
Sensorteknik för smart bearbetning
Hårdbearbetning av invändiga kugghjul 2
Smarta fabriker - smarta verktygsmaskiner
Hårdbearbetning av invändiga kugghjul
Sensorbaserad mätteknik

Individuella FoU-projekt

FoU-projekten utförs av en eller flera forskningspartner för enskilda industripartner och har konfidentiell karaktär. Detta ger industripartnerna möjlighet att dra nytta av lösningar som är anpassade för individuella utmaningar rörande tillverkningen av komponenter för drivlinor för tunga fordon. Individuell FoU utförs inom PMH R&D Cluster och finansieras av berörda industriella partner.

Ongoing confidential project in Gear Manufacturing
Ongoing confidential project in Smart Manufacturing
Tillverkningsteknik för lastbilskomponenter
Finalized confidential project in Manufacturing of Electric Powertrains
Finalized confidential project in Manufacturing of Electric Powertrains
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming
Ongoing confidential project in Gear Manufacturing
Ongoing confidential project in Manufacturing of Electric Powertrains
Finalized confidential project in Smart Manufacturing
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Manufacturing of Electric Powertrains
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming
Ongoing confidential project in Machining and Forming
Robust och effektiv långhålsborrning
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Manufacturing of Electric Powertrains
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Machining and Forming
Ongoing confidential project in Machining and Forming
CHARMS: Karakterisering av Maskinssystem
Finalized confidential project in Manufacturing of Electric Powertrains
Finalized confidential project in Gear Manufacturing
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming
Finalized confidential project in Machining and Forming

Om du är intresserad av mer information om projekten, kontakta:

Jannik Henser
Jannik Henser Föreståndare henser@kth.se +46 8 790 9068
Brinellvägen 68 114 28 Stockholm Sverige Rum K 534