Till innehåll på sidan

Tillverkningsteknik för lastbilskomponenter

Mål

  • Identifiering av innovativa tillverkningsprocesser för stora kugghjul
  • Identifiering av processkedjor för dessa processer
  • Utvärdering av och val av de bästa processerna för ett urval av kugghjul
  •  Utveckling av de mest lämpliga processerna
  • Optimering i demonstorer i laboratorieskala

Angreppssätt

  • Steg 1: utvärdera baserat på dagens kunskap om nya processer och föreslå tillverkningskedjor. Utvärdera effektivitet, prestanda och ekonomi.
  • Steg 2: Välj några demonstrationsfall där nya processer realiseras i en line i laboratorieskala . Utveckla processer.