Till innehåll på sidan

Digital infrastruktur för smarta fabriker (DigIn)

Illustrution of connections and application within the digital infrastructure

Med stöd från:

Bakgrund

Kommunikationens betydelse inom intelligenta tillverkningsapplikationer har ökat under de senaste åren. Det är en fråga om att tillhandahålla rätt information till rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Många enskilda tekniska metoder finns redan när det gäller att överföra information men med en kombination av olika metoder skapas möjligheter att generera ett väl uppkopplade kommunikationssystem.

Fokus

Projektets huvudsyfte är att demonstrera hur digitala infrastrukturer med integrerat flöde av information mellan system för produktdesign, processplanering och tillverkning kan stödja intelligent produktion på Scanias trampbilfabrik i Södertälje. För att uppnå detta syfte, utvecklar PMH i samarbete med KTH IIP, Scania, Eurostep, Solme och RISE IVG ett system för att både förse och hämta information i realtid till arbetsstationernas kommunikationsmiljöer.

Utmaningar

Behovet av flexibla produktionssystem förändrar den nuvarande formen av informationstillförsel. Istället för att lagra information direkt på arbetsstationer så kommer information att behöva tas ut direkt ifrån lättåtkomliga molntjänster. Detta leder till att koordinera de olika egenskaperna av information (IT) och produktion (OT) och uppdatera en digital twin med återkopplad data från produktion.

Lösningar

En infrastruktur har införts baserad på integrationsgränssnittet Kafka med teknik och produktionsapplikationer som kommunicerar genom meddelanden liknande Twitter. I den första demonstrationen, arbetsinstruktioner skapade i AviX konsolideras med nuvarande versioner av komponenter och krav på platformen ShareAspace. Arbetsinstruktioner tillhandahålls till operatören vid anfordran genom gränssnittet Node-Red. Resulterande vridmoment mäts av och sparas för framtida användning.

Partners
-
- Scania
- Eurostep
- Solme
- RISE IVF