Till innehåll på sidan

Digitaliserat samarbete för konkurrenskraftig och hållbar produktrealisering (GIMLE)

Industry 4.0

Med stöd från:

Bakgrund

Kunskap är en kombination av erfarenhet och analys. Erfarenheten kan tillhandahållas med hjälp av olika typer av data, till exempel mänsklig erfarenhet och återkoppling, återkopplade data från processer, återkopplade data från kvalitetskontroll etc. Varje företag har ett flertal underliggande ekosystem, såväl interna som externa. En av de största utmaningarna med samarbete är att uppnå effektiv kommunikation och återkoppling mellan olika grupper inom ett företag, liksom mellan olika företag. En annan utmaning är att hantera olika datastrukturer och icke-kompatibla system.

Tillgången till digitaliserad data, kunskap och modeller möjliggör ett paradigmskifte mot nya affärsmodeller som är baserade på delad information och modellbaserat samarbete. Istället för att använda traditionella arbetssätt är visionen att skapa digitaliserade metoder baserade på ett tvärvetenskapligt samarbete och tillgång till gemensamma informationskällor. Detta inkluderar effektiv användning och kombinationer av digitala modeller i digitala arbetsflöden och att skapa ny kunskap, baserad på mänsklig erfarenhet samt tillämpning av artificiell intelligens på stora datamängder.

Detta projekt behandlar denna vision för industrialisering av fordonsindustrin. Industrialisering innebär analys av aspekter på produktion såsom bearbetbarhet, montering eller materialflöden. Det innebär även att modifiera produkter och produktionssystem för en bättre produktion. Modellbaserad industrialisering innebär användning av digitala modeller och simuleringar för att stödja denna process med högre effektivitet.

Sammanfattning

Denna förstudie har som mål att skapa en grund för utvecklingen av en referensmodell för modellbaserad industrialisering. Baserat på status, behov och erfarenhet inom partnerföretagen, identifierade kunskapsgap och teknikfronten, kommer förstudien att lägga en grund för planeringen av ett fullskaligt projekt med ett utökat nätverk av parter. Det långsiktiga målet är en generell referensmodell för industrialisering som stöder effektiv användning och kombinationer av information och design av informationsarkitektur i olika företag med olika förutsättningar.

Resultat

Det slutgiltiga målet för ett fullskaligt projekt är att bidra till forskning och utveckling av generella principer: En referensmodell som ger insikt i digitaliserat samarbete – generell och återanvändbar för olika värdenätverk.

  • Affärsreferensmodell – till exempel intressenter i värdenätverket; nyckelfrågor; värderingar och risker; arbetsflöden och beslut.
  • Teknologireferensmodell – till exempel referensarkitektur för informations- och kommunikationsteknik; relaterade applikation och tjänster; funktionalitet och gränssnitt för mjukvara.
  • Informationsreferensmodell – till exempel semantik och ontologi; kunskapsmodellering; typer av data, modeller och erfarenhet som används; metoder för att skapa information från uppmätta data (AI); informationsflöde och principer för att kombinera modeller.
  • Principer för samverkan mellan affärs- och informationsreferensmodeller.

Projektpartner

- PMH Application Lab
- KTH - Institutionen för Industriell produktion (IIP)
- Scania
- Sandvik Coromant