Till innehåll på sidan

Nationell testbädd för Smart Produktion

Med stöd från:

Bakgrund

Syftet med den Nationella Testbädden för Smart Produktion är att öka tillgängligheten av existerande testbäddar i produktionsområdet. Projektet kommer att investera i följande: digitala modeller, sammanlänkning och nya affärsmodeller. Projektet kommer att koordinera Chalmers Smart Industry Lab och PMH Application Lab, KTH och i tillägg: Production2030’s tio testbäddsprojekt. Målet är att öka konkurrenskraften hos svenska tillverkningsföretag genom att öka användandet av digitala tekniker.

Fokus för PMH Application Lab i projektet

Det övervägande fokus för existerande testbäddar är för närvarande individuella platslösningar. PMH Application Lab och dess partners Scania och Sandvik Coromant jobbar på testfall från industrin för drivlinor. I jämförelse med andra testbäddar är en värdekedja som är relevant för aspekter gällande tillverkningen av åtskilda komponenter, oberoende av geografisk tillverkningsplats (”cross-lokationer”), i fokus och PMH utvecklar därför ett unikt test och en valideringsplattform for utvecklingen inom industri 4.0 och Smart Produktion – speciellt för små-och medelstora företag i nära samarbete med OEMs och likaså andra företag som agerar på internationell nivå.

Utmaningen

Nedanstående forskningsfrågor gällande datahanteringen för cross-lokationer kommer att hanteras. Testbädden skall å ena sidan ge möjlighet att utvärdera mervärdet av dessa erhållna data å andra sidan, visa på möjligheterna och riskerna gällande datasäkerhet i en komplex värdekedja. Forskningsfrågorna är följande:

  1. Kan en digital infrastruktur för cross-lokationer, i kombination med lämpliga sensorer erbjuda de nuvarande tekniska villkoren för en komponent i en värdekedja oberoende av den geografiska platsen för processägaren, via en digital tvilling?
  2. Kan modellbaserade analytiska dataverktyg som erbjuds som en molntjänst, berika informationen i den digitala tvillingen genom simuleringsverktyg på ett sätt som ger en nära bild av verkligheten?
  3. Är det möjligt att ordentligt utvärdera den nuvarande kvaliteten och extrapolera den slutliga kvaliteten av en komponent från data i den digitala tvillingen?

Vår lösning

Konceptet för testbädden utvecklad av PMH är att erbjuda ett test och en valideringsplattform för produktion av drivlinor oberoende av geografisk plats. Produktionssystem på olika geografiska platser är sammanlänkade via en molntjänst som används för datainsamling från respektive produktionssystem och lagring av data för de tillverkade komponenterna görs i en digital tvilling. I molnet genomför mjukvaruverktyg modellbaserade dataanalyser för att tolka och berika data i den digitala tvillingen. Vidare tillhandahåller applikationer i molnet, visualisering av data för processägarna oberoende av var de befinner sig. De olika platserna i detta koncept kan vara PMH Application Lab vid KTH campus – den centrala noden för testbädden – platser för PMH’s partners (t.ex. Fraunhofer IPT eller Fraunhofer IWU) och partners inom industrin som vill medverka genom att testa och validera sammanlänkningen mellan sin egen och tillverkningens plats. Den långsiktiga integreringen av platserna Fraunhofer IPT och Fraunhofer IWU är en del av initiativet som planerar ta PMH’s testbädd till en ”Svensk-tysk testbädd för Smart Produktion”.

Printscreen of the 3D model of the testbed

Testbädden i 3D

Den virtuella 3D-rundvandringen  av PMH Application Lab är skapad med hjälp av avancerad 3D-teknologi. Det fysiska labbet har skannats med hjälp av en 3D-skanner och den insamlade datan har bearbetats på en molnplattform för att skapa den virtuella 3D-rundvandringen. All information om projektet med testbädden finns i 3D-modellen.

Projektpartners

- Produktion 2030
- PMH Application Lab
- Scania
- Sandvik
- Volvo
- Chalmers Stena Industry Innovation Lab
- Virtual Manufacturing
- PdS Vision

Projektets varaktighet

december 2017 - juli 2021