Till innehåll på sidan

Digital tvilling för ett skärverktyg (avslutat)

Med stöd från:

Bakgrund
En dold resurs inom tillverkningsindustrin är data. För att framtida produktionssystem ska vara produktiva och flexibla, finns det ett ökat behov av strategisk datahantering. I Vinnova-projektet SIP IoT Twittrande maskinen utvecklade vi IoT-funktionalitet för att ge rikhaltig information från CNC-bearbetning.

Inriktning
Projektet syftar till att visa hur digitalisering ger möjlighet att skapa och underhålla digitala tvillingar av produktionssystem och hur erfarenhetsåterkoppling till digitala tvillingar möjliggör decentraliserade beslut i den smarta fabriken. I projektet utvecklas PMH Application Lab tillsammans med de andra projektpartnerna en digital pilot som åskådliggör hur smarta geometrimodeller och kunskap används och förädlas i produktionen av en produkt. Data från tillverkningsprocesser omvandlas till erfarenhet som återkopplas till produktionspersonal, beredare, konstruktörer och i vissa fall till leverantörer – allt baserat på digitala modeller.

Utmaningen
Ständiga förbättringar i konstruktion, beredning och tillverkning i den smarta fabriken kräver tillförlitlig återkoppling av information och kunskap från tillverkningen.
Genom att noga och systematiskt följa upp verktygsanvändning och tillverkade detaljers dimensioner finns stor potential att reducera kostnader för kassationer och omarbetningar. En intressant möjlighet är att ökad förutsägbarhet i processer är att ändra strategi från att minimera måttavvikelser till att istället utnyttja toleransvidden fullt ut.
I projektet kommer vi också att visa hur kund och leverantör kan samverka för att ta fram konkurrenskraftiga lösningar.

Vår lösning
I projektet följer vi ett verktygsmontage som en OEM (Scania) köper komponenter till av en verktygsleverantör (Sandvik Coromant) för användning som resurs i sin tillverkning av komponenter till drivlinor för tunga fordon. Sandvik Coromant och Scania utbyter information på ett sätt som främjar bådas verksamhet.

Projektparter
- PMH Application Lab
- Sandvik Coromant
- Scania

Projektets löptid
2017-03-01 till 2017-12-31