Till innehåll på sidan

Fräsning med MQL

Den femaxliga fleroperationsmaskinen utrustad med munstycken för MQL-fräsning
Publicerad 2021-06-28

Testbädden är nu utrustad med ett system för minimalsmörjning (MQL) vid fräsning.

Den femaxliga fleroperationsmaskinen vid KTH Industriell produktion har utrustats med ett system för minimalsmörjning (MQL). Detta ger möjligheten för MQL både internt genom verktyget och externt genom munstycken. PMH Application Lab tackar Accu-Svenska AB för stödet med utrustningen och installationen. Detta har gjorts inom projektet ” Utformning av en testbädd för hållbar fräsning med minimalsmörjning ” som är finansierat av Vinnova. Nästa steg i projektet är att använda utrustningen i en förenklad testmiljö för att därefter utföra en uppföljande studie på KTH. Det långsiktiga målet med projekten är att fullt ut kunna utvärdera fräsning med MQL.

MQL innebär minimal användning av vätskor för skärande bearbetning av metalliska material för att åstadkomma smörjning och kylning av både verktyg och det material som bearbetas.Hittills har MQL använts för borrning, svarvning och slipning. Däremot används det inte i lika stor utsträckning inom fräsning eftersom det är svårt att få det att fungera tillfredsställande.

Flera stora europeiska företag uppskattar att cirka 16% av de totala tillverkningskostnaderna är relaterade till skärvätska. MQL kan bidra till att minska mängden skärvätska som används med upp till 95%. Genom att ersätta traditionell skärvätsketeknik med MQL finns potential att drastiskt minska användning av skärvätskor, vilket kan resultera i betydande kostnadsminskning, minskad miljöpåverkan och bättre arbetsförhållanden för maskinoperatörer.

Se ett exempel på fräsning med minimalsmörjning från PMH:s testbädd:

Tillhör: PMH - Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles
Senast ändrad: 2021-06-28