Kontakt

Materialplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom materialområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare och en vice föreståndare, stödda av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejladress

materialsplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Plattformskoordinator

Natalia Kotova
Natalia Kotova
forskningsrådgivare 087908256

Plattformsadministratör

Forskningskommunikatör

Cecilia Aflodal
Cecilia Aflodal
forskningskommunikatör 087906998

Styrgruppens ordförande

Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell
professor,vicerektor 087907657

Referensgrupp

Jonas Weissenrider, SCI , Ulrica Edlund, CBH, Nils Andersson, ITM, Nicole Kringos, ABE, Martin Månsson, SCI, Pavel Korzhavyi, ITM, KIC EIT Raw Materials, Vladimir Cvetkovic, ABE, Nils Nordell, Electrumlab, Torbjörn Pettersson, CBH, Matthew Fielden, Greenhouse labs.

Relaterade länkar

Vad vill du göra?

Söka anställning som doktorand , forskare, forskningsingenjörer eller postdoktor

Kontakta forskare på KTH genom sök anställd  eller presskontakt

Finansiera stipendium för en internationell masterstudent via KTH Global Talent Programme

Erbjuda examensprojekt till studenter via KTH Exjobbsportal

Läsa om materialforskning i KTH Magazine

Söka forskningssamarbete inom material med forskningsgrupper i KTH:s skolorganisation

Studera ett materialrelaterat utbildningsprogram på KTH