Till innehåll på sidan

Kontakt

KTH Materialplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom materialområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare och en vice föreståndare, stödda av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

materialsplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Björn Glaser
Björn Glaser
universitetslektor, enhetschef 087908339
Martin Månsson
Martin Månsson
universitetslektor 087904094

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin
forskningsrådgivare 087908223

Plattformsadministratör

Joy Roberts
Joy Roberts
plattformsadministratör 087908267

Plattformskommunikatör

Helena Mayer
Helena Mayer
forskningskommunikatör 087906957

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam
professor, vicerektor, vicerektor 087908396

Referensgrupp

Medlemmarna i referensgruppen (engelska)  fungerar som ett rådgivande organ till Materialplattformen.