Om materialplattformen

KTH:s plattformsorganisation för material (materialplattformen) skapades för att stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på materialområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för materialforskning.

För närvarande finns informationen endast på engelska.

Om materialplattformen (på engelska)