Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kompetenscentret för företagshälsa (FHV)

FHV är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet och Uppsala Universitet.

Syftet med kompetenscentret är att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom två program för forskning inom företagshälsa. Inom kompetenscentret forskar vi om proaktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda.

För mer information se kompetenscentrets hemsida: www.fhvforskning.se