Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pågående projekt

Ergonomienhetens pågående forskningsprojekt.

Enhetens forskningsinriktning ligger inom tre huvudsakliga områden. Dels kopplar forskningen mot den utbildning som bedrivs och speciellt den nya masterutbildningen som är under utveckling. De tre forskningsområdena är:

  1. Tillämpad ergonomi, som omfattar belastningsergonomi, arbetsplatsutformning, planering/projektering, arbetsplatsnära åtgärder, interventioner, arbetsmiljöekonomi och metodutveckling.
  2. Arbetsorganisation, som innehåller psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, MTO, förändringsarbete, organisationsförändring samt metodutveckling. Ergonomi i relation till lean och kvalitet ingår här.
  3. Hållbara Produkt- och ProduktionsProcessen, som innehåller produktergonomi och ergonomi i relation till produktutvecklingsprocessen, produktionsupplägg, produktionsfilosofier, hållbarhet samt metodutveckling.

Pågående projekt