Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Badrum för alla

Befolkningen åldras i snabb takt och med begränsad tillgång till vård- och omsorgsboenden kommer det att finnas behov, i större utsträckning, för äldre att "åldras" i det egna hemmet med hjälp från hemtjänst.

Aktiviteter i badrummet, som att till exempel duscha och gå på toaletten kan vara utmanande för både brukaren och hemtjänstpersonalen, och att inte kunna använda badrummet på ett säkert sätt är en av huvudorsakerna till att man kan behöva flytta till ett vård- och omsorgsboende. De flesta badrum i privata bostäder är dock inte utformade för att rymma både brukare, hemtjänstpersonal och de förflyttningshjälpmedel som kan behövas. Konsekvenserna kan innebära risker för både för brukaren och hemtjänstpersonalen. Även förlust av autonomi och oberoende, samt förlust av den bekanta hemmiljön och hemkänslan om de tvingas flytta till ett äldreboende. För att adressera detta problem finns det behov av att bättre förstå utmaningarna med badrumsvård i privata bostäder och utveckla effektiva lösningar för både brukare och hemtjänstpersonal.

Skiss över badrummet
Skissen visar ett typiskt badrum, utrustat så att den boende kan klara sig själv och bo hemma längre.

Syftet med projektet är att undersöka, identifiera och utveckla normbrytande lösningar inom området badrum för att möta dagens och framtidens behov, för att öka funktionalitet, förbättra arbetsmiljö och säkerhet för vårdgivare och brukare samt brukarautonomi som samtidig är systemekonomiskt fördelaktiga.

Målsättningen med projektet är att:

  1. Utreda och förstå behoven hos olika typer av användare m.a.p. funktioner i badrummet.
  2. Utreda och tydliggöra arbetsmiljöproblem som vårdgivarna möter i badrummet med de utrustningar och hjälpmedel som finns idag.
  3. Jämföra traditionella vårdboendens badrumslösningar mot badrum med ny funktionalitet, med fokus på nya innovativa lösningar inom toalettområdet såsom, höj-, sänk- samt vridbarhet i kombination med nya hjälpmedel.
  4. Utreda de nya toalettlösningarnas ekonomiska konsekvenser samt hur de relaterar till gällande standarder.

Publikationer relaterade till detta projekt:

  • Gleisner, A. S., Eriksson, A., Forsman, M., & Rose, L. M. (2021, May). Towards Innovative Bathroom Solutions for All-A Needs Analysis.  In Congress of the International Ergonomics Association (pp. 376-383). Cham: Springer International Publishing.
  • Brenda Rodrigues Coutinho, Linda Rose, Catherine Trask. (2022) Meeting the Challenges of Home Care in Small Residential Bathrooms: Creation of the Bathroom Aid Inventory. Available on page 176 of the Conference Proceedings: of the 51st NES Conference. InNES2022 The Nordic Ergonomic Society 2022. (Eds Lindblom J, Östman C.) NES. Proceedings are published on page 176 of this link.  
  • Gleisner, A. S., Rose, L., & Trask, C. (2022). Towards safety and autonomy in the home bathroom: Identifying challenges, needs and gaps. Applied ergonomics, 105, 103865
  • Stenberg-Gleisner, A.K., Papahristodoulou, N., Trask, C. (2023) Homecare in the bathroom: work postures and experienced stressors in three different bathroom designs. Conference of the Canadian Association of Ergonomists (ACE). October 2-5, 2023 Burlington, Canada. Ladda ner konferensabstract här (pdf 119 kB) Ladda ner poster[A2] här. (pdf 1,7 MB)

Project funding: Afa försäkring Dnr 180 248

Projektledare

Projektteam 

Natalie Papahristodoulou, Masterstudent, Biomedical Engineering

Brenda Rodrigues Coutinho, Masterstudent, Technology, Work and Health