Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

RAMP 2.0 för systematisk riskhantering på företag

Detta projekt har kommit till stånd på initiativ från företag som använder RAMP, ett verktyg för hantering av belastningsergonomiska risker vid manuell hantering, utvecklat i ett tidigare AFA Försäkring-projekt. Syftet med projektet är att vidareutveckla RAMP till en mer generellt tillämpbar metod, RAMP 2.0, som även är tillämpbar på arbeten där handen används mycket, där verktyget stöds av ett datasystem och som också kan förse användarna med relevanta data och nyckeltal som kan användas i företags verksamhetsstyrning.

Projektet genomförs med en iterativ, participativ metodik där forskningsbaserad kunskap och industriell erfarenhet utnyttjas. Detta görs i sju steg, inklusive behovsanalys och kravspecifikation, informationssökning, analys, iterativ utveckling och utvärdering samt spridning av resultat.

Projektet leds från KTH och genomförs som ett samarbetsprojekt med medverkande företag och organisationer i tre branscher: tillverkningsindustrin samt installatörs- och tandvårdsbranschen. Till det är referens-, expert- och usabilitygrupper knutna.

Projektet förväntas bidra till förbättrad arbetsmiljö och minskade belastningsskador inte bara för arbeten med manuell hantering som idag, utan för avsevärt många fler arbeten, t ex kassaarbete, installations- och monteringsarbete och tandvårdsarbete. Dessutom förväntas projektet bidra med relevant kunskap till andra FoU-projekt.

Publikationer

Rose, L M (2019) Developing RAMP 2.0 - for enhanced applicability. Proceedings of the PREMUS 2019 conference, Bologna, Italy, August-September.

Rose, L M & Kluy, L (2021) RAMP 2.0 – Further Development of the RAMP Tool. Proceedings of the 21th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2021, Vancouver, Canada, June 2021.

Rose, L M & Forsman, M (2022) The RAMP 2.0 project – Towards an enhanced MSD risk management tool. Proceedings of the 51st NES Conference: Work Well - Ergonomics in an unpredictable world (Eds. Österman & Lindblom), Uppsala, Sweden, October 2022, p. 155.

Projektledare

Projektgrupp

 Projektfinansiering

Afa Försäkring