Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbar riskmedvetenhet (HRM-index), ett nyckeltal för hållbar riskmedvetenhet

Arbetsskador leder till negativa konsekvenser för de skadade, för organisationer såväl som för samhället. Att rapportera och hantera avvikelser som kan leda till arbetsskador ingår i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. HRM-index är ett nyckeltal som möjliggör ett standardiserat och lättanvänt sätt att beräkna och presentera arbetsmiljö-avvikelser. Genom att även rapportera och hantera riskobservationer utöver tillbud och arbetsskador minskar risken för ytterligare arbetsskador.

Syftet med att beräkna HRM-indexet är att förse ledningsgrupper med ett beslutsunderlag som kan användas för att:

  • motivera tidig rapportering och hantering av en risk för att förebygga skador
  • följa riskmedvetenheten i organisationen över tid som underlag till förbättringar
  • jämföra företagets HRM-index med andra företag.

Rismedvetenhetstriangeln

Riskmedvetenhetstriangeln är en metod som ger stöd vid beräkning av HRM-indexet och för att synliggöra indexet och relationen mellan de olika avvikelsetyperna (riskobservation, tillbud, arbetsskador).

I detta verktyg kan du mata in antal av respektive avvikelsetyp under triangeln för att få hjälp med beräkning och visualisering av HRM-indexet, länk till Riskmedvetenhetstriangeln  (OBS, utveckling pågår).

Användarmanual (pdf 270 kB)

Publikation IEA 2021 (pdf 201 kB)

Publikation NES 2022:

A usability study of the SRA Index (Sustainable Risk Awareness Index), a KPI for Management Support, p 174-154

Om projektet och mig som doktorand

Som en del av mitt arbete som arbetsmiljöstrateg på Praktikertjänst arbetar jag med ett FoU-projekt och är inskriven som industridoktorand på KTH. Det övergripande målet med detta forsknings- och utvecklingsprojektet är att utveckla ett beslutsunderlag i form av ett nyckeltal som kan användas för att motivera tidig rapportering och hantering av en risk för att förebygga skador.

Mina handledare är docent Linda Rose och professor Jörgen Eklund.

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig eller Linda Rose  

Kontakt