Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Linda Rose

Profilbild av Linda Rose

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Arbetar vid

ERGONOMI

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Sedan slutet av 1980-talet har jag drivit tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt inom ergonomiområdet med fokus att minska riskerna att skadas i arbete. Som ingenjör har jag utvecklat verktyg, metoder och system i nära samarbete med användare och företag med participativ metodik. Projekten har genomförts med både ett individperspektiv (säkerhet, hälsa, användarvänlighet, mm) och ett systemperspektiv (produktivitet, kvalitet, ekonomi, mm). Tillämpningsområdena var de första åren främst inom byggbranschen, men på senare år annan industri. Som ingenjör men också som forskare har jag haft och har ett intresse kring produktutveckling med ergonomi i fokus. Som forskare är mitt fokus främst att utveckla modeller och metoder som kan användas för att bedöma, jämföra och välja lösningar som är fördelaktiga ur båda de ovanstående perspektiven. Dessa rör i) modellering av fysiska reaktioner såsom samband mellan fysisk belastning, tidsaspekter såsom återhämtningsbehov, skaderisk och i förlängningen produktivitetsaspekter, ii) riskbedömnings- och riskhanteringsmetoder för identifiering och bedömning av personskaderisker samt för systematisk riskhantering och iii) arbetsmiljö och ekonomi-modeller som förutom riskbedömning och riskhantering även beaktar arbetsmiljöns ekonomiska konsekvenser på företagsnivå. Modeller och verktyg är viktiga för att systematiskt kunna arbeta för ergonomiförbättringar som är gynnsamma för individer, företag och i förlängningen även samhället. Jag har också ett starkt intresse för utbildning och pedagogik.


Kurser

Arbetsmiljöekonomi (HN2020), examinator, lärare | Kurswebb

Design och produktframtagning (MF1062), lärare | Kurswebb

Ergonomi i produktutvecklingen (HM1025), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Ergonomi i utmaningsdriven produktutveckling (CH2008), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa (HN205X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa (HN206X), examinator | Kurswebb

Hållbar utveckling och ergonomi (HF1201), lärare | Kurswebb

Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer (HN2024), lärare | Kurswebb

RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I (CH209V), examinator, kursansvarig | Kurswebb

RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II (CH210V), examinator, kursansvarig | Kurswebb

RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador (CH211V), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Linda Rose

Publikationer

Publikationslista