Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sustainability and Ergonomics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben för Hållbar utveckling och Ergonomi!

I menyn till vänster hittar du en länk till den gällande kursplanen och information om kurslitteratur och annat viktigt inför kursstart, se mer information i kurs-PM. Observera att läsning av kurslitteraturen bör påbörjas inför det första schemalagda kurstillfället.

Kom ihåg att kursregistrera dig via Mina Sidor innan kursstart.

Välkommen till Hållbar utveckling och Ergonomi!

(Kursen ersätter de äldre kurserna: HF1007 Miljö och Arbetsvetenskap och HF1200 Miljökunskap, men motsvarar samma antal poäng. Hållbar utveckling och Ergonomi består av 3.0 hp tentamen och 3.0 hp övningar uppdelat i ÖVN1 och ÖVN2. För ytterligare information se "Info för studenter som omtenterar på äldre kurskod" till vänster under Allmänt.)

Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule as well on the course web. More information about the course web.