Hoppa till huvudinnehållet

Ellen Jaldestad

Profilbild av Ellen Jaldestad

DOKTORAND

Detaljer

Arbetar vid

ERGONOMI

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Min forskningsprofil vid avdelningen för ergonomi

Mitt avhandlingsarbete syftar till att undersöka lärandets betydelse för ett hållbart arbetsliv. Arbetet är en del av forskningsprojektet Lärkraft , vilket syftar till att få en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande på olika organisationsnivåer under pågående verksamhetsutveckling har för främjande av medarbetare välmående och engagemang.

Examina

2015 Magisterexamen Ergonomi och Människa, Teknik och Organisation, KTH STH, Stockholm

2006 Kandidatexamen Psykologi, Göteborgs Universitet

Övrig arbetsrelaterad utbildning

2010 HealthSCORE – arbetsverktyg för hälsofrämjande arbetsplatser

2008 KasamDIALOGEN – arbetsverktyg för salutogena utvecklings- och medarbetarsamtal

2001 Cambridge Advanced Certificate in English

Pedagogisk verksamhet

Undervisning, handledning, seminarie- och labbledning i olika kurser på avdelningen för ergonomi, KTH CBH. Kursansvarig för kursen Hållbar utvekling och Ergonomi (HF1201) som ges i P4. 

Anställningar

2017- Doktorand, KTH Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Avdelningen för Ergonomi, Flemingsberg

2016-2017 Forskningsingenjör, KTH STH, Enheten för Teknisk Vårdvetenskap, Flemingsberg  

2016 Ergonomikonsult, Ergoff, Göteborg

2013-2014 Lärare, Astar, Borås

2006-2012 Lärare, Hjälmared folkhögskola, Alingsås

Publikationer

Jaldestad E, Hansson I. (2015) Evaluating a Management Training Session in Psychosocial Work Environment (Chefsutbildning i Psykosocial Arbetsmiljörond – Utvärdering av en utbildningsinsats inom primär stressprevention). Master thesis, KTH STH Unit of Ergonomics

Konferenspresentationer

Jutengren, G., Jaldestad, E., Dellve, L., Eriksson, A. (2017) “The potential importance of social capital and job crafting for work engagement and work satisfaction among health care employees”. Muntlig presentation, 11th NOVO symposium, November 9-10th, Gothenburg.

Jaldestad, E., Eriksson, A., Östlund, B.(2018) “Kunskapsunderlag för age management interventioner med ett systemperspektiv – faktorer som motiverar till ett förlängt arbetsliv”. Muntlig presentation, FALF Conference, June 10-12th, Gävle.


Kurser

Hållbar utveckling och ergonomi (HF1201), lärare | Kurswebb

Informationsteknik och ingenjörsmetodik (HF1005), lärare | Kurswebb


Profilbild av Ellen Jaldestad