Till innehåll på sidan

Lärkraft

Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?

Bakgrund

Det lyfts ofta fram att ständigt förbättringsarbete behövs inom hälso- och sjukvården för att kunna hantera föränderliga krav på innovativa sätt. Många vårdarbetsplatser vill ha stöd i att tillämpa mer hållbara och praktiknära sätt att bedriva ett utvecklingsarbete som integrerar hälso- och arbetsmiljöfrågor. Projektet fokuserar betydelsen av lärande för en hållbar verksamhetsutveckling inom vården.

Syfte

Forskningsprojektet syftar till att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande har på olika organisationsnivåer under pågående verksamhetsutveckling för främjandet av medarbetares välmående och engagemang.

Genomförande/metod

Samspel mellan lärande på individnivå, lärande på gruppnivå och lärande på organisationsnivå har analyserats i enkäter som genomförts i tidigare forskningsprojekt (diarienr AFA Försäkring: 130163 & 120321 och diarienr FORTE: 2010-0376). Kvalitativa fallstudier av lärande processer vid ca tio arbetsplatser som kan kategoriserats som framgångsrika i att utveckla hälsofrämjande och hållbara processer har också genomföras. Resultaten har sammanfattats i en handbok för praktiker om lärande, välmående och engagemang.

Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (interaktiv pdf)

Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (för utskrift)

Tidsperiod och finansiär

Tidsperiod: Projektet pågår 1 maj 2016 till 30 april 2019

Finansiär: AFA Försäkring

Projektbudget: 3,3 miljoner SEK

Diarienummer:150336

Forskargrupp

Andrea Eriksson , docent, DrPH, KTH

Lotta Dellve, professor, Göteborgs Universitet

Åsa Tjulin , lektor, Mittuniversitetet

Göran Jutengren , docent, Högskolan i Borås

Ellen Jaldestad , Doktorand, KTH

Kontakt

Projektledare: Andrea Eriksson

Dr PH, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa, STH.

Telefon: 08-790 98 04

Mobil: 073-460 24 94

E-post: Andrea Eriksson