Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ellen Jaldestad

Profilbild av Ellen Jaldestad

FORSKARE

Detaljer

Arbetar vid

ERGONOMI

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är forskare på Avdelningen för Ergonomi där jag disputerade i februari 2024. Mitt avhandlingsarbete syftade övergripande till att undersöka lärandets betydelse för ett mer hållbart arbetsliv. Detta studerades genom begreppet Job Crafting - medarbetares egna initiativ för att forma och förändra sitt arbete så att det bättre passar deras egna mål, behov och förutsättningar. Kvalitativa och kvantitativa studier har genomförts inom verkstadsindustrin och offentlig vård. Arbetet har främst varit en del av forskningsprojektet Lärkraft, vilket syftade till att få en fördjupad förståelse för lärandets betydelse för främjandet av medarbetares välmående och engagemang i verksamhetsutveckling.

Resultaten från forskningsprojektet har bland annat lett till en handbok om att skapa förutsättningar för ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang: Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (interaktiv pdf)Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (för utskrift)

Delar av studiens resultat presenteras även i den här filmen, inspelad till  Sunt Arbetslivs dialogverktyg Forskning på 5.

I mitt avhandlingsarbete har jag även använt material från ett tidigare forskningsprojekt om Age Management inom verkstadsindustrin. Resultaten från det projektet är ett viktigt underlag för att öka förståelsen för vad som möjliggör att äldre medarbetare inom industrin kan arbeta med god hälsa i högre ålder.

I rollen som forskare är jag del av ett pågående projekt, Håll i Ro - Hållbart lärande i Radikal Omställning, som syftar till att utifrån MTO-perspektiv undersöka, hur ett hållbart lärande kan utvecklas under och efter omställning till flexibilitet i var och när medarbetare arbetar under och efter COVID-19 pandmin. 

Examina

2024 PhD i Teknik och Hälsa, KTH Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

2015 Magisterexamen i Ergonomi och Människa, Teknik och Organisation, KTH Skolan för Teknik och Hälsa

2006 Kandidatexamen Psykologi, Göteborgs Universitet

Övrig arbetsrelaterad utbildning

2010 HealthSCORE – arbetsverktyg för hälsofrämjande arbetsplatser

2008 KasamDIALOGEN – arbetsverktyg för salutogena utvecklings- och medarbetarsamtal

2001 Cambridge Advanced Certificate in English

Pedagogisk verksamhet

Undervisning, kursansvar, handledning, seminarie- och labbledning i olika kurser på Avdelningen för Ergonomi, KTH CBH.

Anställningar

2024-   Forskare, KTH Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Avdelningen för Ergonomi, Flemingsberg

2017-2024 Doktorand, KTH Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Avdelningen för Ergonomi, Flemingsberg

2016-2017 Forskningsingenjör, KTH Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Avdelningen för Teknisk Vårdvetenskap, Flemingsberg

2016 Ergonomikonsult, Ergoff, Göteborg

2013-2014 Lärare, Astar, Borås

2006-2012 Lärare, Hjälmared folkhögskola, Alingsås

2006-2007, 2015-2016 Hälsocoach, Itrim, Mölndal

Publikationer

Jaldestad, E. (2024). Job Crafting: Changing and adapting work as one piece of the puzzle for a sustainable working life. Doctoral thesis. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.

Jaldestad, E., Eriksson, A., Blom, P., & Östlund, B. (2021). Factors Influencing Retirement Decisions among Blue-Collar Workers in a Global Manufacturing Company—Implications for Age Management from A System Perspective.International journal of environmental research and public health,18(20), 10945.

Jutengren, G., Jaldestad, E., Dellve, L., & Eriksson, A. (2020). The potential importance of social capital and job crafting for work engagement and job satisfaction among health-care employees.International journal of environmental research and public health,17(12), 4272.

Eriksson, A., Dellve, L., Jaldestad, E., Jutengren, G., Tjulin, Å., Håkansson, H., & Skagert, K. (2020). Slutrapport: LÄRKRAFT: Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso-och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?.

Jaldestad, E., & Hansson, I. (2015). Chefsutbildning i Psykosocial Arbetsmiljörond: Utvärdering av en utbildningsinsats inom primär stressprevention. Magisteruppsats.

Konferenspresentationer

Jaldestad, E., Eriksson, A., Dellve, L., Jutengren, G., & Tjulin, Å. (2023). Hälsofrämjande job crafting i samspel med arbetserfarenhet och individuella förutsättningar bland medarbetare inom hälso- och sjukvården. Abstract för muntlig presentation, FALF konferens, 14-16 juni, Helsingborg.

Jaldestad, E. (2022). Job crafting among older blue-collar workers. Oral presentation and conference paper. IWOT - International Workshop On Teamworking 24.September 8-9th, Nijmegen, the Netherlands.

Jaldestad, E., & Eriksson, A. (2019). Organisatoriska förutsättningar för individuell job crafting – en fallstudie inom vården. Muntlig presentation, FALF konferens, 10-12 juni, Norrköping.

Jaldestad, E., Eriksson, A., & Östlund, B. (2018). Kunskapsunderlag för age management interventioner med ett systemperspektiv - faktorer som motiverar till ett förlängt arbetsliv. Muntlig presentation, FALF konferens, 10-12 juni, Gävle.

Jutengren, G., Jaldestad, E., Dellve, L., & Eriksson, A. (2017). The potential importance of social capital and job crafting for work engagement and work satisfaction among health care employees. In11th NOVO symposium. Oral presentation, November 9-10th, Gothenburg.


Kurser

Hållbar utveckling och ergonomi (HF1201), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Ledarskap och hållbara arbeten (CH201V), lärare | Kurswebb

Profilbild av Ellen Jaldestad