Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Andrea Eriksson

Profilbild av Andrea Eriksson

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

ERGONOMI

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Docent vid avdelningen för ergonomi sedan 2016. Forskar främst om ledarskap och arbetsorganisation och utveckling av hållbar och hälsosam arbetsmiljö

Exempel på projekt som jag leder/har lett:

Hållbart lärande i radikal omställning.  Syftet är att undersöka hur ett hållbart lärande kan utvecklas efter att en verksamhet ställt om till flexibilitet kring var, när och hur arbetsuppgifter ska utföras.

Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Lärkraft.  Resultaten har resulterat i en handbok om att skapa förutsättningar för ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang: Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (interaktiv pdf); Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (för utskrift). Sunt arbetsliv har också gjort en film och ett reflektionsmaterial om resultaten som arbetsplatser kan använda för att starta igång  lärprocesser på arbetsplatsen som bidrar till hälsa och engagemang.

Pesonalomsättning i vården

Utveckling av hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Ett arbetsmaterial om hållbart och hälsofrämjande ledarskaphar utvecklats inom projektet.


Kurser

Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa (HN205X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa (HN206X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling (CH204V), lärare | Kurswebb

Förändringsledning och arbetsmiljö (HN2015), lärare | Kurswebb

Hållbar utveckling och ergonomi (HF1201), examinator, lärare | Kurswebb

Introduktion till teknik, arbete och hälsa (CH2013), lärare | Kurswebb

Ledarskap och hållbart arbete (CH2001), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Planering av ett vetenskapligt projekt inom teknik, arbete och hälsa (CH2011), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Systemsäkerhet och riskhantering (HN2022), lärare | Kurswebb

Vetenskaplig teori och metod med tillämpningar (ergonomi) (HN2021), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Andrea Eriksson

Publikationer

Publikationslista