Hoppa till huvudinnehållet

Andrea Eriksson

Profilbild av Andrea Eriksson

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Arbetar vid

ERGONOMI

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Docent vid avdelningen för ergonomi sedan 2016. Forskar främst om ledarskap, social och organisatorisk arbetsmiljö.

Exempel på projekt som jag leder/har lett:

Lärkraft.  Resultaten har resulterat i en handbok om att skapa förutsättningar för ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang: Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (interaktiv pdf); Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (för utskrift)

Pesonalomsättning i vården

Utveckling av hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Ett arbetsmaterial om hållbart och hälsofrämjande ledarskap har utvecklats inom projektet. 


Kurser

Avancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsa (CH2000), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling (CH103V), kursansvarig | Kurswebb

Buller och vibrationer i arbetslivet - riskbedömning och utveckling (CH104V), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom ergonomi, avancerad nivå (HN204X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa (HN205X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa (HN206X), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling, avancerad nivå (HN203X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Förändringsledning och arbetsmiljö (HN2015), examinator | Kurswebb

Hållbar utveckling och ergonomi (HF1201), examinator, lärare | Kurswebb

Hållbart arbete inklusive mätningar och riskbedömningar av buller och vibrationer (CH1001), kursansvarig | Kurswebb

Informationsteknik och ingenjörsmetodik (HF1005), lärare | Kurswebb

Ledarskap och hållbara arbeten (CH201V), kursansvarig | Kurswebb

Ledarskap och hållbart arbete (CH2001), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer (HN2024), examinator | Kurswebb

Projektarbete (HN2005), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Vetenskaplig teori och metod med tillämpningar (ergonomi) (HN2021), examinator, kursansvarig | Kurswebb


Profilbild av Andrea Eriksson

Publikationer

Publikationslista