Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ann-Beth Antonsson Lundberg

Profilbild av Ann-Beth Antonsson Lundberg

Om mig

Ann-Beth Antonsson har arbetat med tillämpad forskning sedan 1980 och forskningen har med åren fått en ansenlig bredd och rör många olika branscher och arbetsmiljöaspekter. Huvudinriktningen är att stödja arbetsplatsernas arbete för bättre arbetsmiljö. Många projekt innefattar utveckling av olika typer av arbetsmaterial som ett stöd för arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete, baserat på forskning om vilka hinder och möjligheter som finns för arbetsmiljöarbetet i branschen. Forskning om hur arbetsmiljöarbetet fungerar har varit och är ett viktigt underlag för att ständigt vidareutveckla och förbättra metoderna för arbetsmiljöarbetet, så att effektiviteten ökar samtidigt som metoderna anpassas allt mer och bättre till arbetsplatsernas förutsättningar och behov.

Två återkommande forskningsteman är arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i små företag och kemiska arbetsmiljörisker med fokus på arbetsplatsernas arbete med att förebygga sådana risker.

En komplett lista över Ann-Beths publikationer finns på IVLs webbplats, sök under Publikationer.


Kurser

Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö (CH202V), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Avancerade mätningar av luftföroreningar, buller och vibrationer (CH2006), lärare | Kurswebb

En god kemisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling (CH207V), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Förändringsledning och arbetsmiljö (HN2015), lärare | Kurswebb

Hantering av kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker (CH2014), kursansvarig | Kurswebb

Hållbar utveckling och ergonomi (HF1201), lärare | Kurswebb

Introduktion till teknik, arbete och hälsa (CH2013), lärare | Kurswebb

Profilbild av Ann-Beth Antonsson Lundberg