Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

RAMP Course 1: Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

RAMP - I är ett bedömningsverktyg, avsett för screening av belastningsergonomiska riskfaktorer vid arbete som innefattar manuell hantering och som kan öka risken för belastningsbesvär.

I denna kurs får du en översikt över hela RAMP-verktyget och lär dig att identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker med hjälp av den första modulen i RAMP-verktyget (RAMP-I).

Alla kurstillfällen är schemalagda till Fredagar kl 15 - 17.

Första tillfället blir den 1:a September i v35.

Lite närmre kursstart får ni en inbjudan till registrering på kursverktyget Canvas. OBS! Några antagna har sökt kursen med numera ej fungerande mejladresser till andra universitet och högskolor. Mejla mig (cije@kth.se) en annan adress att nå er på.

Välkomna!

Teachers