Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

RAMP Course 3: Proficiency in using RAMP for Risk Management of Work-Related Injuries

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

I denna kurs, lär du dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och blir skicklig i att hantera hela riskhanteringsprocessen. Du får arbeta med autentiska fall från näringslivet.

Kurstillfällena är schemalagda preliminärt till Fredagar kl 15 - 17 med start 17/11.

Datum för kursintroduktionen i vecka 46 meddelas senare.

Lite närmre kursstart får ni en inbjudan till registrering på kursverktyget Canvas.

Välkomna!

Teachers