Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

RAMP Course 2: Management of Work-Related Injury Risks using RAMP II

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

I denna kurs, RAMP - II, lär dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Detta inkluderar till exempel hur man presenterar resultat från riskbedömningar för olika intressenter inom en organisation och hur du skapar handlingsplaner för förbättringar.

Kurstillfällena är schemalagda till Fredagar kl 15 - 17 med start 13/10.

Ett introduktionstillfälle ges Måndagen den 9 oktober 16.30-17.30

Lite närmre kursstart får ni en inbjudan till registrering på kursverktyget Canvas.

Välkomna!

Teachers