Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Architectural Properties’ Impact on Stress and Cognition

Det är välkänt att de byggnader där vi tillbringar våra liv påverkar oss. Det har tidigare visats att de till och med kan påverka våra stressnivåer. Detta förhållande mellan vår byggda miljö och vår stress blir ännu viktigare i en rad säkerhetskritiska miljöer, där höga stressnivåer till och med kan påverka personalens omdöme och arbetsprestationer.

Dessutom har människor nått, och fortsätter att nå, platser där vi aldrig tidigare har varit, såsom andra planeter. Från långtidsuppdrag i ubåtar till övervintringsexpeditioner i Arktis och gruvplattformar till havs och till och med i rymdstationer tvingas människor att leva och arbeta under trånga förhållanden och isolering under långa tidsperioder. Dessutom kräver dessa människors jobb att de befinner sig på högsta möjliga kognitiva och fysiska nivå.

Dessa platser och farkoster behöver i möjligaste mån utformas för att minimera den stress som situationen orsakar, och för att hjälpa människorna att hantera den stress som kan antas följa av deras arbete. Detta projekt syftar till att bättre förstå vad i miljön på dessa platser/farkoster som upplevs stressande och vad som bidrar till återhämtning från stress. Dessutom vill vi förstå hur det utrymme vi lever i kan påverka vår mentala funktion under perioder av stress.

I studien kommer vi att samla in och analysera data från cirka 20-30 forskningpersoner som bor och arbetar i den här typen av miljöer under 10 till 40 dagar. Platserna och farkosterna i delstudierna kommer att ligga inom och utanför Sveriges gränser, ofta utanför Sveriges gränser. Vi vill kunna rekrytera forskningsdeltagare i Sverige, såväl som i andra länder, till denna studie och alla dess delstudier. För datainsamling som planeras utanför Sverige kommer vi att ansöka om lokala etiska godkännanden.

All dataanalys, inkluderande känsliga data, kommer att utföras i Sverige. Forskargruppen kommer att analysera data om deltagarnas stressnivåer, kognitiva prestanda och hjärnaktivitet som tidigare har samlats in eller kommer att samlas in med hjälp av olika metoder, till exempel frågeformulär, kognitiva bedömningar och utrustning för hjärtfrekvensövervakning. Forskarna kommer till exempel att studera data från enheter som övervakar hjärtfrekvensen och rörelserna hos personer som vistas i isolerade miljöer samt dagliga frågeformulär om deras stressnivåer. Korta kognitiva tester kommer också att analyseras, som mäter deras minne, uppmärksamhet och reaktionstid.

Syftet med forskningen är att förstå hur olika aspekter av arkitektur påverkar välbefinnandet hos människor som bor och arbetar i dessa miljöer och att ge värdefulla insikter för arkitekter och konstruktörer av framtida baser i extrema miljöer. Dessutom kan den kunskap som erhålls genom denna forskning få konsekvenser för utformningen av gemensamma arkitektoniska utrymmen, vilket leder till förbättringar i hur vi utformar farkoster och byggnader för att begränsa mental stress.

Forskning i rymden

Läs om hur forskarna Michail Magkos och Mikael Forsman ska analysera stress, kognitiva prestanda, hjärtaktivitet och rörelser i rymden. Insamlat data och jämförelser från olika delar av rymdstationen ska ge bättre förståelse för hur rymdmiljöers utformning påverkar astronauternas tankeförmåga och stressnivåer.

Till artikeln

Projektledare

Övriga i teamet

Finansiering 

Rymdstyrelsen (Swedish National Space Agency)