Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Enligt regeringsbeslut (A2020/01002/MRB) fick Myndigheten för arbetsmiljökunskap år 2020 i uppdrag att kartlägga och sammanfatta befintlig forskning som utförts om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer.

Mot bakgrund av regeringsbeslutet initierade myndigheten ett projekt som innefattade en kunskapssammanställning med fokus på både främjande och hindrande faktorer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer. Kartläggningen utgick från följande frågor:

  • Vilka huvudsakliga arbetsmiljörisker har identifierats i hbtq-personers arbetsmiljö?
  • Vilka huvudsakliga friskfaktorer har identifierats i hbtq-personers arbetsmiljö?

  • Vilka skillnader finns mellan homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras olika arbetsmiljösituationer? Finns det gemensamma beröringspunkter? Finns det viktiga skillnader?
  • Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats, det vill säga en arbetsmiljö som hbtq-personer själva upplever som god?

In ramen för projektet har även en kvalitativ studie genomförts om vilka upplevelser av organisatoriska och sociala arbetsmiljö som personer med transerfarenhet har. Frågeställningar för den studien är:

  • Vilka huvudsakliga arbetsmiljörisker kan identifieras i arbetsmiljön för personer med transerfarenhet?
  • Vilka huvudsakliga friskfaktorer kan identifieras i arbetsmiljön för personer med transerfarenhet?
  • Hur skiljer sig arbetsmiljösituationer för personer med transerfarenhet med olika bakgrund (könsidentitet, utbildning och typ av arbete)? Finns det gemensamma beröringspunkter? Finns det viktiga skillnader?
  • Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats, dvs. där arbetsmiljön upplevs som god av personer med transerfarenhet?

Uppdraget från Myndigheten för arbetsmiljökunskap har slutförts och projektets slutrapport  finns publicerad på myndighetens hemsida. Projektet pågår fortfarande som en del i Carin Hellströms avhandlingsarbete med fokus på transpersoners arbetsmiljöerfarenheter.

Projektledare

Projektteam

Sara Andersson, PhD, Göteborgs universitet

Sofia Björk, universitetslektor, Göteborgs universitet

Projektfinansiering

Myndigheten för arbetsmiljökunskap