Till innehåll på sidan

Ergonomiverkyg

Här finns framtagna metoder, verktyg och undervisningsmaterial. Dessa är gratis att ladda ner.

ALBA - Biomekaniska beräkning och lyftrekommendationer

Alba kan användas för att göra enkla biomekaniska beräkningar och relatera dessa till lyftrekommendationer. Programmet kan exempelvis användas i undervisningssammanhang eller vid bedömning av lyft. Via en annan del i programmet kan antropometriska data erhållas.

Ergo-Index

En vidareutveckling av metod för analys av produktionsmetoder - samband mellan belastningsfaktorer, återhämtning, risk & produktionstid.

RAMP

Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively. Utveckling, implementering och spridning av belastningsergonomiskt bedömningsverktyg och åtgärdsprocess.

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Här är länken till projektet SKARP, utbildningsmaterialet finns till vänster

Utbildning i knivskärpa och arbetsteknik. Själva utbildningsmaterialet finner du i listen till vänster.

Undervisningsmaterial i Belastningsergonomi

Detta material är framtaget framför allt för ergonomer och företagssjukgymnaster. Bilderna är tänkta som ett stöd i din ergonomiundervisning och kan kompletteras med videofilm från arbetsplatserna och/eller egna foton eller teckningar.