Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ergo-Index

FoU-projekt: Ergo-Index Etapp 2: Vidareutveckling av metod för analys av produktions-metoder - samband mellan belastningsfaktorer, återhämtning, risk & produktionstid.

Syftet med projektet är att vidareutveckla ett praktiskt användbart analysverktyg, Ergo-Index, som kan användas i arbetsmiljöarbetet på företag. Det kan användas för att analysera olika sätt att utföra ett arbete ur såväl belastningsergonomiska aspekter som ur tidsaspekter, som också påverkar produktionsekonomin. Därigenom kan man motivera och välja produktionsmetoder som minskar den fysiska belastningen och risken att utveckla belastningsskador kombinerat med god produktionsekonomi. Målet är också att tillämpa metoden på några typiska arbetsmoment i byggbranschen och samla exemplen i en exempelbank samt sprida kunskap om resultaten bland företag, utbildare och forskare. Samarbete sker med olika aktörer i byggbranschen och relevanta forskargrupper. Projektet finansieras av Afa Försäkring och drivs av KTH STH/Enheten för
Ergonomi (2009-2011) med Linda Rose som projektledare.

Ladda ner slutrapporten för Ergo-Index (pdf 1,6 MB)

Nyckelord: modell, belastningsergonomi, återhämtning, tidsaspekter, personskaderisker, verktyg

Kontaktperson

Linda Rose, telefon +46 8 790 9496.

Mail till Linda Rose