Till innehåll på sidan

Undervisningsmaterial belastningsergonomi

Huvuddelen av detta undervisningsmaterial tillkom ursprungligen inom BESS-projektets ram (Vägar till Bättre Ergonomi inom svenska Slakteri- och Styckningsbranchen). För huvuddelen av materialet svarar led sjukgymnast/erg. mag, Kjerstin Vogel, Kinnekullehälsan AB. Docent Göran M Hägg är ansvarig för materialet till kapitel 4 och har inom ramen för tema SMARTA vid Arbetslivsinstitutet kompletterat och redigerat det ursprungliga materialet.

Undervisningsmaterialet

Detta material är framtaget framför allt för ergonomer och företagssjukgymnaster. Bilderna är tänkta som ett stöd i din ergonomiundervisning och kan kompletteras med videofilm från arbetsplatserna och/eller egna foton eller teckningar.

Detta undervisningsmaterial bör kompletteras med skelettmodeller, arm-handledsmodellen för att visa komplexiteten i axelleden (se även bild 3:7), samt förklara varför det är viktigt att arbeta kroppsnära och med stabil handled. Ryggmodellen åsådliggör varför man ska arbeta stabilt och rakt framför sig.

Du kan använda materialet på flera sätt:

  • Välja bilder att använda i en PowerPoint-presentation
  • Välja sidor/bilder och kopiera som overhead
  • Använda materialet som inspiration för egna bilder eller ord
  • Kopiera valda delar ur materialet som åhörarkopior eller elevpärmar

Känn dig fri att använda bilderna som du vill. Materialet ägs av Arbetslivsinstitutet men är fritt tillgängligt med angivande av källan.

Du kommer att märka att flera av bilderna är snarlika, men det är för att ge dig valmöjligheter.

Frågor om materialet?

Kontakta Kjerstin Vogel, KTH.