Till innehåll på sidan

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Syftet med nedanstående riktlinjer är att ge en praktisk vägledning – utifrån bästa tillgängliga kunskap – för att bestämma arbetstagarnas exponering för hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16. Beroende på exponeringen kan det sedan bli aktuellt att vidta åtgärder enligt föreskrifterna. Exempel på åtgärder finns bland annat i föreskrifternas allmänna råd. Riktlinjerna är huvudsakligen utformade för företagshälsan, men är även tänkta att användas som ett kunskapsunderlag för arbetsgivare och arbetsmiljöingenjörer som ska införa kvalitetssäkrade metoder för mätning av bullerexponering på arbetsplatsen. Mer information finns i riktlinjerna, som kan laddas ner  här (pdf 4,4 MB) , och dessutom finns en videopresentation tillgänglig på denna länk .