Till innehåll på sidan

Program och kurser

Avdelningen för ergonomi erbjuder många olika kurser och utbildningar som kan hjälpa dig vidare i din yrkeskarriär. Du kan till exempel läsa ett masterprogram eller att läsa fristående kurser i ergonomi, arbetsmiljö och hälsa.

Masterprogram

KTH erbjuder en tvåårig internationell masterutbildning i Teknik, arbete och hälsa med spår som Work Environment Engineering och Human Factors/Ergonomics. Här hittar du mer information om masterprogrammet.

Fristående kurser inom Livslångt lärande

Livslångt lärande är kurser på deltid, mestadels på distans, för dig som vill vidareutbilda dig. KTH erbjuder avgiftsfria poänggivande kurser inom olika ämnesområden. Kurserna vänder sig i första hand till yrkesverksamma civilingenjörer, högskoleingenjörer och arkitekter. Men även du som har andra relevanta förkunskaper är välkommen att söka. Här kan du gå till sidan för kurserna och läsa mer om livslångt lärande  och vilka kurser som finns tillgängliga.

PhD och doktorandstudier

Att bedriva doktorandstudier vid KTH innebär att arbeta med ett forskningsprojekt under handledning av en erfaren forskare. Du följer en individuell studieplan, deltar i kurser inom ramen för forskarutbildningen och skriver en avhandling. Doktorander på KTH är normalt anställda och får månadslön. Alla doktorandtjänster annonseras ut på AcademicPositions.com

Mer information om ansökningskraven för doktorandtjänster på KTH hittar du på ansökningssidan.