Till innehåll på sidan

Fristående kurser för yrkesverksamma inom arbetsmiljö och ergonomi

Vi erbjuder olika studieformer för dig som vill vidareutbilda dig: Från kurser som ges helt på distans med träffar online, till fristående kurser inom ramen för masterprogrammet i Teknik, arbete och hälsa, vilka ges som hybrid med campusträffar (ungefär) var tredje vecka, se nedan. Alla kurser är på deltid. Målgruppen för kurserna är alla som är intresserade av arbetsmiljöutveckling. Du kanske arbetar som projektledare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud, fackligt ombud, med HR eller företagshälsovård eller är chef med arbetsmiljöansvar.

Målet är att du ska få lära dig hur arbetsmiljön bör vara utformad för att optimera hälsa och produktivitet. Du får lära dig samband mellan fysiska och organisatoriska brister i arbetsmiljön, risker för hälsoproblem, samt metoder för att utveckla arbetsmiljön. Kurserna är kostnadsfria och ges på svenska.

Behörighet

För att kunna gå någon av kurserna behöver du ha 120 högskolepoäng eller ha tillräcklig kunskap ifrån arbetslivet inom kursens område. Har du sedan tidigare läst 180 högskolepoäng kan du också, efter att ha läst kurser motsvarande 45 högskolepoäng, få möjlighet att göra ett examensarbete och ta ut en magisterexamen. Mer information om samtliga kurser inom KTH:s satsning Livslångt lärande hittar du under Fristående kurser för yrkesverksamma  

Ansökan och deadline

Kurser HT 2024

Antagningen till kurser för höstterminen 2024 är öppen 15 mars till 15 april. Ansök via Antagning.se

Följande kurser är helt på distans, på svenska och anpassade för att du ska kunna arbeta samtidigt. Studietakten ligger från 17 procent (7 studietimmar/vecka) upp till 33 procent (13 studietimmar/vecka).

Kurser som startar Läsperiod 1 (aug – okt 2024)

CH107V Metoder för att utveckla hållbara arbeten 3,5 hp

CH109V Ledarskap, entreprenörskap och innovation i hälsovårdsmiljöer 5,0 hp

CH202V Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö 4,0 hp

CH209V RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I 2,5 hp

CH210V RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II 2,5 hp

Kurser som startar Läsperiod 2 (okt – dec 2024)

CH211V RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador 2,5 hp

CH105V Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling 3,0 hp

CH106V Buller och vibrationer i arbetslivet - riskbedömning och utveckling 4,5 hp

CH207V En god kemisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling 4,0 hp

CH215V Ledarskap och hållbara arbeten 4,5 hp

Följande kurs är på engelska och är en fristående kurs inom ramen för masterprogrammet Teknik, arbete och hälsa. Den är en så kallad hybridkurs, som kan läsas på distans.

CH2010 Kognitiv interaktionsdesign 7,5 hp

Följande kurser är på engelska och är fristående kurser inom ramen för masterprogrammet Teknik, arbete och hälsa. Dessa läses på halvfart 50 procent (20 studietimmar/vecka) och du behöver komma till campus Flemingsberg ungefär var tredje vecka för labbar, seminarier med mera.

HN2022 Systemsäkerhet och riskhantering 7,5 hp ​​​​​​​ ​​​​​​​Läsperiod 1

HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 7,5 hp ​​​​​​​ Läsperiod 1

CH2004 Bedömningar och åtgärder av den fysiska arbetsmiljön 7,5 hp ​​​​​​​ Läsperiod 2

Följande kurs är en fristående kurs i samarbete med Karolinska Institutet. Den läses på halvfart 50 procent (20 studietimmar/vecka) och på distans. Vid kursstart bjuds du in till en kursintroduktion vid KI i Solna. Tillfället är dock inte obligatoriskt.

CH108V Arbetsliv och Hälsa 7,5 hp ​​​​​​​ Läsperiod 1

Följande kurs är till ca hälften på plats och är anpassad för dig som har godkänt på distanskurserna CH208V och CH212V, så att du kan komplettera med praktiska moment.

 CH214V Mätningar av arbetsplatsers ljus och ventilationsförhållanden 1,5 hp ​​​​​​​ Läsperiod 2

Kurser VT 2025

Ansökan till vårens kurser öppnar för anmälan den 15 december 2024.

Kurser helt på distans, på svenska och anpassade för att du ska kunna arbeta samtidigt. Studietakten ligger mellan 17 procent (7 studietimmar/vecka) och 33 procent (13 studietimmar/vecka):

Kurser som startar Läsperiod 3 (jan – mar 2025)

CH206V Design av ergonomiska arbetsplatser 2,5 hp. ​​​​​​​

CH212V Synergonomi – riskbedömning och utveckling 2,5 hp. ​​​​​​​

Kurser som startar Läsperiod 4 (mar – jun 2025)

CH203V Design av ergonomiska produkter 2,5 hp.   ​​​​​​​

CH204V Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling 3,5 hp ​​​​​​​

CH208V En god fysikalisk arbetsmiljö – riskbedömning och utveckling 3,5 hp. ​​​​​​​

Fristående kurser på engelska inom ramen för masterprogrammet i Teknik, arbete och hälsa. Dessa läses på halvfart 50 procent (20 studietimmar/vecka) och du behöver komma till campus Flemingsberg ungefär var tredje vecka för labbar, seminarier med mera.

HN2018 Belastningsergonomi 7,5 hp. ​​​​​​​ Läsperiod 4

HN2015 Förändringsledning och arbetsmiljö 7,5 hp ​​​​​​​Läsperiod 4

CH2012 Bedömningar och åtgärder av vibrationer och den akustiska arbetsmiljön 7,5 hp ​​​​​​​Läsperiod 4

Följande kurs är en fristående kurs i samarbete med Karolinska Institutet. Den läses på halvfart 50 procent (20 studietimmar/vecka) och på distans.

CH205V Vetenskapliga metoder inom arbetsmiljö och hälsa 7,5 hp ​​​​​​​ Läsperiod 3