Till innehåll på sidan

Livslångt lärande – fristående kurser för dig som vill vidareutbilda dig

Kurserna genomförs till stor del på distans med inspelade videoföreläsningar och webbinarier. Enstaka laborationer genomförs på campus. Målgruppen för kurserna är alla som är intresserade av arbetsmiljöutveckling. Du kanske arbetar som arbetsmiljöingenjör, skyddsombud, fackligt ombud eller är chef med arbetsmiljöansvar.

Målet är att du ska få lära dig hur arbetsmiljön bör vara utformad för att optimera hälsa och produktivitet. Du får lära dig samband mellan fysiska och organisatoriska brister i arbetsmiljön, risker för hälsoproblem, samt metoder för att utveckla arbetsmiljön. Kurserna är kostnadsfria och ges på svenska.

Behörighet

För att kunna gå någon av kurserna behöver du ha 120 högskolepoäng eller ha tillräcklig kunskap ifrån arbetslivet inom kursens område. Har du sedan tidigare läst 180 högskolepoäng kan du också, efter att ha läst kurser motsvarande 45 högskolepoäng, få möjlighet att göra ett examensarbete och ta ut en magisterexamen. Mer information om samtliga kurser inom KTH:s satsning Livslångt lärande hittar du under Kompetensutveckling för yrkesverksamma  

Ansökan och deadline

Deadline för ansökan är den 19 april (anmälan är öppen efter det om det finns platser kvar). Ansök via Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet

Kurser HT 2022

Metoder för att utveckla hållbara arbeten 3,5 hp. Läs mer om kursen här .

Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö 4,0 hp. Läs mer om kursen här .

Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 7,5 hp. Läs mer om kursen här .

Belastningsergonomi – riskbedömning och utveckling 3,0 hp. Läs mer om kursen här .

Buller och vibrationer i arbetslivet – riskbedömning och utveckling 4,5 hp. Läs mer om kursen här .

Ledarskap och hållbara arbeten 4,5 hp. Läs mer om kursen här .

RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I, 2,5 hp. Läs mer om kursen här .

RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II 2,5 hp. Läs mer om kursen här .

RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador, 2.5 hp. Läs mer om kursen här .

Läs mer om RAMP, Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively, här .

Kurser VT 2022

Kurser som började i januari 2022

Vetenskapliga metoder inom arbetsmiljö och hälsa, 7,5 HP.  Läs mer om kursen här

En god kemisk arbetsmiljö – riskbedömning och utveckling, 4 HP.  Läs mer om kursen här

Design av ergonomiska arbetsplatser, 2,5 HP. Läs mer om kursen här

Kurser som började i mars 2022

Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling, 3 HP. Läs mer om kursen här

Design av ergonomiska produkter, 2,5 HP. Läs mer om kursen här

En god fysikalisk arbetsmiljö – riskbedömning och utveckling, 3,5 HP. Läs mer om kursen här

Är du intresserad av andra kurser som anordnas av institutionen för ergonomi? Läs mer om våra utbildningar här .