Till innehåll på sidan

Forskning

Institutionen för medicinsteknik och hälsosystem fokuserar på den teknik och de verktyg som krävs för att bevara människors hälsa och för att behandla dem då de är sjuka.

Vi producerar teknik som används av läkare på sjukhus. Vår forsknings fokus är att skydda människor i deras arbete, vid utsatthet för risker i vardagen och under extrema förhållanden. Vi utvecklar tillhandahållandet av framtidens vård med utökat digitalt stöd för patienter i deras hem och dess konsekvenser för utformningen av sjukvårdssystem i stort.

Vårt läge i Flemingsberg gör oss grannar med andra starka spelare på detta område. Vi tillhandahåller vår teknologiska expertis för samarbeten med medicinsk expertis vid Karolinska institutet och Karolinska universitetet, vårdexpertisen vid Röda Korsets högskola, liksom med övriga universitet i området.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för medicinteknik och hälsosystem
Senast ändrad: 2021-05-03