Till innehåll på sidan

Avdelningen för Resursåtervinning

Utveckling av hållbara processer för resursåtervinning är en av utmaningarna i omställningen till en cirkulär ekonomi. I vår grupp bedriver vi forskning som kan bidra till nya och förbättrade tekniker och processer för resursåtervinning. Forskningen bedrivs både på en grundläggande och tillämpad nivå. Arbetet bedrivs i projekt med målsättning att återvinna resurser från t ex. gruvavfall eller elektronikprodukter.

Kristaller

Kristaller. En stor del av vår verksamhet fokuserar på att utveckla kristallisationsprocesser.

Iskristaller
Iskristaller, foto C. Duwig.

Adress

Kungliga Tekniska högskolan KTH
Institutionen för Kemiteknik
Teknikringen 42, plan 4
114 28 Stockholm

Innehållsansvarig:Kerstin Forsberg
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2022-04-26