Avdelningen för Resursåtervinning

Miljöbioteknik och hydrometallurgi för resursåtervinning

Utveckling av hållbara processer för resursåtervinning är en av utmaningarna i omställningen till en cirkulär ekonomi. I vår grupp bedriver vi forskning som kan bidra till nya och förbättrade tekniker och processer för resursåtervinning. Forskningen bedrivs både på en grundläggande och tillämpad nivå. Arbetet bedrivs i projekt med målsättning att t.ex. återvinna resurser från avloppsvatten, gruvavfall eller elektronikprodukter.

September 2018

Adress

Kungliga Tekniska högskolan KTH
Institutionen för kemiteknik
Teknikringen 42, plan 6
114 28 Stockholm

Innehållsansvarig:Kerstin Forsberg
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2019-11-21