Till innehåll på sidan

Avdelningen för resursåtervinning

Utveckling av hållbara processer för resursåtervinning är en av utmaningarna i omställningen till en cirkulär ekonomi. I vår grupp bedriver vi forskning som kan bidra till nya och förbättrade tekniker och processer för resursåtervinning.

BIWIC 2023

Vi organiserar nästa BIWIC, the 28th International Workshop on Industrial Crystallization, i Stockholm den 30 augusti till den 1 september, 2023. 

Forskningen vid Avdelningen för resursåtervinning bedrivs både på en grundläggande och tillämpad nivå. Arbetet bedrivs i projekt med målsättning att återvinna resurser från t ex. gruvavfall eller elektronikprodukter. En stor del av vår verksamhet fokuserar på att utveckla kristallisationsprocesser. Läs mer om forskningsprojekt och nätverk .

Iskristaller
Iskristaller, foto C. Duwig.

Adress

Kungliga Tekniska högskolan KTH
Institutionen för Kemiteknik
Teknikringen 42, plan 4
114 28 Stockholm

Innehållsansvarig:Kerstin Forsberg
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2023-03-13