Till innehåll på sidan

Avdelningen för Resursåtervinning

Utveckling av hållbara processer för resursåtervinning är en av utmaningarna i omställningen till en cirkulär ekonomi. I vår grupp bedriver vi forskning som kan bidra till nya och förbättrade tekniker och processer för resursåtervinning. Forskningen bedrivs både på en grundläggande och tillämpad nivå. Arbetet bedrivs i projekt med målsättning att återvinna resurser från t ex. gruvavfall eller elektronikprodukter.

Kristaller

Kristaller - en stor del av vår verksamhet fokuserar på att utveckla kristallisationsprocesser.

Adress

Kungliga Tekniska högskolan KTH
Institutionen för Kemiteknik
Teknikringen 42, plan 4
114 28 Stockholm

Innehållsansvarig:Kerstin Forsberg
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2022-01-01