Till innehåll på sidan

Forskning

Forskningsprojekt och nätverk.

Kontaktpersoner (projektledare)

F Kerstin Forsberg
S  Michael Svärd
P  Frederico Marques Penha

Pågående projekt

Miljövänlig återvinning av batterimaterial med eutektiska lösningsmedel F

Projektet finansieras av Energimyndigheten (2023.01-2024.01). Projektet är ett samarbete med Reza Younesi vid Uppsala Universitet.

REEDESign - Recycling of rare earth elements from permanent magnets using deep eutectic solvents S

Postdoktor: Chunyan Ma

This is a three-year project funded by Formas. The project will investigate separation and recovery of rare earth elements from permanent magnet scrap and EoL waste, using novel green solvents of the type deep euitectic solvents (DES). The project is currently starting up.

VALORE - selective vanadium recovery from alumina refinery F

Europeiskt samarbetsprojekt, 2022.01- 2024.12 (EIT Raw Materials).

Postdoktor: Cledwyn Mangunda

SCALE-Up - Scaling up scandium production from European bauxite residues F

Europeiskt samarbetsprojekt, 2022.01- 2024.12 (EIT Raw Materials).

Postdoktor: Wen Xuan

DysCovery - Sustainable REE, Co-Ni supply from magnet recycling: closing the loop S, F

Europeiskt samarbetsprojekt, 2022.01- 2024.12 (EIT Raw Materials).

Postdoktor: Tiaan Punt

Eutektisk fryskristallisation för återvinning av rena salter och vatten F

Det här projektet finansieras av Formas 2021.01- 2023.12.

Doktorand: Mohammadreza Akbarkermani .

ANTISOLVO - Antisolvent precipitation to extract the value from end-of-life Nd-Fe-B magnets F

Postdoktor: Nitin Pawar

This is a collaboration project between KU Leuven (coordinator), Jozef Stefan Institute and KTH. It is funded by ERA-MIN2, 2021.01-2023.12.

Clustering of organic molecules in solution and its role in crystal nucleation S

A research project funded by the Swedish Research Council (VR), 2020-2023. The focus is on study of organic solute clusters forming in solutions and their effect on crystal nucleation. Partly carried out in collaboration with researchers at the University of Limerick. 

Link to project on RG

Miljövänlig återvinning av batterimaterial med eutektiska lösningsmedel F

Postdoktor: Chunyan Ma

Projektet finansieras av Energimyndigheten (2020.08-2022.12). Projektet är ett samarbete mellan Kerstin Forsberg , Michael Svärd  och Chunyan Ma vid KTH och Reza Younesi och Jorge Gamarra vid Uppsala Universitet.

REEform -New separation methods for recycling of critical rare earth elementsS

Postdoktor: Meher Sanku

This project investigates and develops new processes for separation and recovery of rare earth elements and other valuable metals from acidic leach solutions, within the context of recycling of various sources including permanent magnets and NiMH batteries. A combination of two technologies are investigated: antisolvent precipitation and preparative chromatography. This three-year project ran from 2020-2022 and was funded by Formas.

Nya kristallisationsmetoder för resursåtervinning F

Samarbetsprojekt tillsammans med University of Cape Town finansierat av STINT/ NRF (2019.05- 2025.05).

RM@Schools 4.0 - Raw Matters ambassadors at Schools 4.0 F

"Wider society learning", lärandeprojekt finansierat av EIT Raw Materials kopplat till återvinning (2021.01- 2023.12).

Tidigare projekt

PERLI - Processer för effektiv återvinning av litiumjonbatterier F

Postdoktorer: Yiqian Ma , Xiong Xiao , Suchithra Ashoka Sahadevan

Detta projekt fokuserade på att utveckla innovativa processer för återvinning av litiumjonbatterier. Projektet finansierades av Energimyndigheten (2019.08- 2022.12). PERLI var ett samarbete mellan Kerstin Forsberg , James Gardner  och Richard T. Olsson  vid KTH.

SCALE  - Production of scandium compounds and scandium aluminium alloys from European metallurgical by-products F

Doktorand: Edward Peters

Arbetet vid KTH fokuserar på separation av skandium genom kristallisation. Projektet finansieras av Horisont 2020 (GA No. 730105).

RAISE - Raw Materials Students Internships F

"Wider society learning", lärandeprojekt finansierat av EIT Raw Materials kopplat till återvinning.

RM@Schools3.0 - Raw Matters ambassadors at Schools 3.0F

Systems analysis and hydrometallurgical process development for recycling of spent NiMH battery systems from the transport sector F

Doktorand: Kivanc Korkmaz

Forskningsprojekt i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, finansierat av Energimyndigheten. Syftet med projektet är att utveckla hydrometallurgiska separationsprocesser i lab-skala för att återvinna förbrukade NiMH batterier från fordonsindustrin. I projektet samarbetar vi med avdelningen för teknisk strömningslära vid institutionen för kemiteknik, KTH.

INSPIRE  - Intensified flow separator infrastructure and expertise network F

Nätverksprojekt inom EIT Raw Materials.

Metallorganiska ramverk för separation av metalljoner F

Postdoktor: Dr. Ahmed Fawzy Abdel-Magied

I detta projekt arbetade vi med att utveckla och utvärdera adsorbentmaterial baserade på metallorganiska ramverk för separation av metalljoner.

Crystallization of Ca(II), Sr(II) and Eu(III) isosaccharinates F

Postdoktor: Dr. Song Chen

Syftet med projektet är att öka förståelsen för kristallisationsprocesser av relevans för slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall. I projektet samarbetar vi med avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi vid KTH. Projektet finansierades av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

Impact of cement additives on the mobility of radionuclides F

Postdoktor: Dr. Alexander Chernyshev

Syftet med projektet är att öka den grundläggande förståelsen för mekanismer med påverkan på mobiliteten av radionuklider i det svenska slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. I projektet samarbetar vi med avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi vid KTH. Projektet finansierades av Svensk kärnbränslehantering SKB.

Production of fertilizers F

Postdoktor: Dr. Minyu Zuo

Forskningsprojekt finansierat av Yara.

Novel hydrometallurgical methods for rare earth metals F

Projekt vid avd. för tekn. strömningslära.

Doktorander: Raquel Rodríguez Varela, Mahmood Alemrajabi

Forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning SSF. Projektet är ett samarbete med institutionen för kemi vid KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet är att utveckla tekniker för separation av sällsynta jordartsmetaller from laklösningar, i första hand från gruvindustrin. De tekniker som studeras är vätskemembranextraktion, kromatografi och kristallisation.

Recycling of spent stainless steel pickling acid F

Projekt vid avd. för tekn. strömningslära.

Målet med projektet var att utveckla en process för återvinning av syra och metaller från förbrukade betbadslösningar från stålindustrin. Projektet var ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Inom projektet utvecklades en process som kombinerar nanofiltrering och kristallisation för att separera metallinnehållet i form av metallfluoridhydratkristaller från blandsyran. Processen skalades upp och opererades i pilotskala vid IVL inom projektet. Energimyndigheten finansierade projektet.

Innehållsansvarig:Kerstin Forsberg
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2023-03-13