Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om plattformen

KTH Transportplattformen ska stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för transportforskning.

Tvärvetenskapligt samarbete

Utmaningarna för transportsituationens framtid är så komplexa att ingen kan lösa dem helt själv. Därför är tvärvetenskapliga samarbeten mellan flera aktörer nödvändiga. Syftet med plattformarna är att ta vara på de möjligheter som en holistisk transportforskning ger tillsammans med andra forskningspartners, industri och samhälle.

Vision

Visionen är att skapa en integrerad forskningsmiljö byggd på samhällets behov och trender genom tvärvetenskaplig forskning på följande sätt:

  • Mötesplatser i en tvärvetenskaplig miljö för forskningskultur
  • Forskningsinsatser i samarbete med industri och myndigheter
  • Anslutna forskare som siktar på innovativa lösningar baserad på en gemensam policy-system-teknik strategi

Organisation

Operativa aktiviteter drivs av KTH Transportplattformens team . Teamet leds av plattformens styrgrupp  som består av skolchefer och KTH:s vice rektor för forskning som ansvarar för KTH:s forskningsplattformar.

KTH Transportplattformen omfattar också flera forskargrupper vid avdelningar inom KTH: s skolorganisation , forskningscentrum , EIT-KIC:s  och Strategiska forskningsområden (SFO)  – och initiativ som är aktiva inom forskning relaterad till transport.

Aktiviteter för en tvärvetenskaplig forskningskultur

Med det övergripande målet att främja en tvärvetenskaplig forskningskultur organiserar och deltar KTH i tvärvetenskapliga möten och tematiska evenemang om transportforskning som är avgörande för att skapa samarbeten med industripartner. Vårt mål är att utforma evenemang som gör det möjligt för forskare och praktiker att mötas.

Mål med en tvärvetenskaplig forskningskultur

  • Tvärvetenskaplig forskning - formulera forskningsidéer för att möta de stora utmaningarna
  • Framgångsrika forskningsapplikationer - stimulera effektiv planering och respons
  • Samhällsmedvetenhet - politiska beslut, prioriteringar för allmänheten och branschen
  • Samhällsigenkännande – kommunikation, marknad
  • Investeringar för framtiden – forskningsinfrastruktur,
  • Aktiverar partnerskap – samlar kompetens

Kontakta gärna KTH Transportplattformen via: transportplatform@kth.se