Till innehåll på sidan

Forskningsgrupper

Många forskningsgrupper på institutioner och avdelningar inom KTH:s skolorganisation bedriver forskning relaterad till transport.

Den forskning som är integrerad i transportplattformen har stor mångfald och är väldigt variationsrik. Forskargrupperna sorteras utifrån den transportrelaterade forskning som bedrivs på KTH. Det finns en kärngrupp som täcker alla typer av fordon luft-land-hav, infrastruktur, men också på högre transportsystemnivåer, som studerar ämnesområden och markanvändning.

Indelning i KTH:s skolorganisation

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Institutionen för samhällsplanering och miljö

Avdelningen för Transportplanering

Avdelningen för Urbana och regionala studier

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Avdelningen för mikro- och nanosystem

Elkraftteknik

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Logistik och informatik i vård och omsorg

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Produktionslogistik

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Institutionen för Mekanik

Hållfasthetslära

Farkost och flyg

Flygdynamik  (Engelska)

Lätta strukturer  (Engelska)

Järnvägsfordon  (Engelska)

Fordonsdynamik  (Engelska)

Aerodynamik  (Engelska)

Marcus Wallenberg Laboratoriet  (Engelska)

Forskningsområden inom Transport på KTH