Till innehåll på sidan

Forskargrupper inom transport

Många forskargrupper på institutioner och avdelningar inom KTH:s skolorganisation bedriver forskning relaterad till transport.

Den forskning som är integrerad i transportplattformen har stor mångfald och är väldigt variationsrik. Forskargrupperna sorteras utifrån den transportrelaterade forskning som bedrivs på KTH. Det finns en kärngrupp som täcker alla typer av fordon luft-land-hav, infrastruktur, men också på högre transportsystemnivåer, som studerar ämnesområden och markanvändning.

Indelning i KTH:s skolorganisation

Forskning fördelade inom områden

Forskningsområden inom Transport på KTH