Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Transportplattformen

Globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar transportbehovet i hela världen. Samtidigt påverkar transporter vår miljö, användning av naturresurser och de kräver också fysiskt utrymme.

Transportforskning på KTH

För KTH-forskare

Nyheter, evenemang och utlysningar för KTH-forskare finns på intranätet.

KTH Transportplattformen  ansluter mer än 800 forskare i över 40 forskningsgrupper  och 14 kompetenscentrum  i fem tematiska forskningsområden  relaterade till transportfrågor.

Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att det behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. Ett av huvudmålen med KTH Transportplattformen är att katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter hos KTH och med externa partners.

Transport är ett av KTH:s tvärvetenskapliga fokusområden. Den integrerar aktiviteter inom transportrelaterad forskning från nästan alla KTH-skolor, i form av individuella forskare, tvärvetenskapliga orienterade kompetenscentra samt laboratorier.

Transportplattformen arbetar för att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners med intresse för transportforskning.

Se filmen i större format

Om plattformen