Till innehåll på sidan

KTH Transportplattformen

Globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar transportbehovet i hela världen. Samtidigt påverkar transporter vår miljö, användning av naturresurser och de kräver också fysiskt utrymme. Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att det behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. Ett av huvudmålen med KTH Transportplattformen är att katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter hos KTH och med externa partners.

En plattform för samverkan

För KTH-forskare

Fler nyheter, events och utlysningar för KTH-forskare finns på internwebben .

Transportforskning på KTH

KTH Transportplattformen  ansluter mer än 800 forskare i över 40 forskningsgrupper  och 14 kompetenscentrum  i fem tematiska forskningsområden  relaterade till transportfrågor.

Transport är ett av KTH:s tvärvetenskapliga fokusområden. Den integrerar aktiviteter inom transportrelaterad forskning från nästan alla KTH-skolor, i form av individuella forskare, tvärvetenskapliga orienterade kompetenscentra samt laboratorier.

Aktuellt

KTH TRANSPORTDAGEN 2023

Hållbar stadstrafik

9 november 2023

Över 70 procent av EU:s medborgare bor i stadsområden, som genererar 23 procent av alla växthusgasutsläpp från transporter. I EU har 100 städer skrivit under på att bli klimatneutrala till 2030. Välkommen till en workshop där vi diskuterar en hållbar framtida stadstrafik - vilka är de samhälleliga och rättsliga utmaningarna i storstadsregionerna, hur anpassar industrin sina produkter och verksamheter och hur kan forskare bidra?

Kalender