Till innehåll på sidan

Transportplattformen

Globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar transportbehovet i hela världen. Samtidigt påverkar transporter vår miljö, användning av naturresurser och de kräver också fysiskt utrymme. Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att det behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. Ett av huvudmålen med transportplattformen är att katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter hos KTH och med externa partners.

Transportplattformen  ansluter mer än 800 forskare i över 40 forskningsgrupper  och 14 kompetenscentrum  i fem tematiska forskningsområden  relaterade till transportfrågor.

Nyheter

 • Ett passagerarflygplan går in för landning
  Det är vid landningar som flygplanen hörs mest. Foto: Pascal Meier
  Pandemin ger möjlighet att mäta flygbuller
  8 apr 2021
  Oväsen från flygplan har länge varit störande för de boende runt Arlanda. Ett nytt forskningsprojekt ska ge bättre kunskap kring flygbuller, något som...
 • Picture of Medborgarplatsen in Stockholm.
  Bullermätningar visar hur stockholmare följer coronaregler
  8 okt 2020
  Forskare vid centret ECO2 Vehicle Design på KTH har undersökt hur bullernivåerna i centrala Stockholm påverkats under vårens coronapandemi. Resultaten...
 • Värdar för Transformationsdagen var Monica Bellgran, professor och föreståndare för KTH:s plattform Industriell transformation och Peter Göransson, professor och föreståndare för KTH:s Transportplattform.
  Se filmat reportage från Transformationsdagen 2019
  27 jan 2020
  Se ett kort filmreportage med intervjuer med några av föreläsarna. Filmen är ca 5 min lång. Samtliga föreläsningar och panelsamtal finns tillgängliga ...