Till innehåll på sidan

Digitaliseringsplattformen

Det strategiska fokusområdet digitalisering (informations- och kommunikationsteknologi) samlar forskare från samtliga KTH:s skolor, belägna vid Valhallavägen och i Kista. Tillsammans utgör vi en dynamisk forskningsmiljö med brett industrisamarbete, och flera civilingenjörs-, högskole- och masterprogram.

Digitaliseringsplattformen innefattar 19 kompetenscentrum  och över 34 forskningsgrupper  och i sex tematiska forskningsområden  relaterade till digitaliseringsfrågor.

Nyheter