Till innehåll på sidan

Forskargrupper

Nedan listas forskargrupper i KTH:s skolorganisation som är aktiva inom digitaliseringsområdet (informations- och kommunikationsteknologi, ICT).