Till innehåll på sidan

Avdelningen för Hälsoinformatik och logistik

Syftet med vår forskning är att främja välfungerande och hållbara system inom vården.

Underavdelningar

Data- och elektroteknik

Underavdelningen bedriver forskning om medicinska informations- och kommunikationssystem, ett område som blivit allt viktigare för hälso- och sjukvård, omsorg, rehabilitering, fysisk träning och hälsa.

Logistik och informatik i vård och omsorg

I framtidens vård sätts patienten mer i centrum, vilket kräver samordning av alla vårdleverantörer. Då kan logistiska principer vara ett stöd om de är utvecklade för de komplexa system som vården är.

Teknisk vårdvetenskap

Teknisk vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som syftar till att skapa fungerande och hållbara system som främjar en hälsosam utveckling och meningsfulla liv.