Till innehåll på sidan

Kompetenscentrum

På KTH finns en rad kompetenscentrum som har koppling till digitaliseringsområdet.

Om KTH:s kompetenscentrum

Vid KTH:s kompetenscentrum bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor. I de flesta centrum finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centrum samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

Lista på KTH:s kompetenscentrum