Om KTH:s forskning inom Digitalisering

KTH har en mycket bred och djup profil inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT), med världsledande forskning inom skilda ämnen som datalogi, sensorteknik, signalbehandling, kommunikationsnätverk, programvarukonstruktion, reglerteknik, distribuerade system, modellering och simulering, komponenter, mekanik, och interaktionsdesign.